Smluvní podmínky používání webových stránek www.krachycestovek.cz

I. Smluvní podmínky

Tuto webovou stránku (dále jen „web“) provozuje Občanské sdružení Krachy Cestovek (dále jen „občanská iniciativa“) případně třetí strany, s nimiž občanská iniciativa spolupracuje. Tento web můžete využívat za podmínky, že bezvýhradně akceptujete tyto smluvní podmínky.

Používáním webu vyjadřujete svůj souhlas se všemi smluvními podmínkami a poznámkami. Přístupem na tento web nebo jeho používáním vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami používání, jinými podmínkami a všemi příslušnými zákony. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nemůžete tento web používat.

II. Souhlas

Tímto se uděluje souhlas k používání a šíření dokumentů a informací získatelných z tohoto webu za předpokladu, že:

  • (1) Při jakémkoliv využití dále šířených informací a dokumentů, a to jakýmkoliv způsobem, bude uveden jejich zdroj, a to v podobě názvu (adresy) tohoto webu – www.krachycestovek.cz.
  • (2) V žádné z informací nebudou provedeny změny, které by měnily její význam apod.
  • (3) V žádném dokumentu nebudou provedeny změny.
  • (4) Žádné dokumenty ani grafika z tohoto serveru nebudou jakýmkoliv způsobem upravovány, žádná grafika ani jiná data netextového charakteru z tohoto webu nebudou využívány, kopírovány ani šířeny odděleně od souvisejícího textu.

Výše uvedené dokumenty a informace nezahrnují kód, design nebo rozvržení těchto webových stránek. Jednotlivé prvky těchto webových stránek i webové stránky jako celek jsou chráněny zákonem a nesmí být kopírované nebo napodobované jako celek ani jako části nesmějí být kopírovány ani napodobovány. Žádné logo, grafika, zvuk ani obrazový prvek z těchto webových stránek nesmí být zkopírován nebo znovu přenesen bez výslovného souhlasu provozovatele tohoto webu.

III. Omezení odpovědnosti

Přestože provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na tomto webu byly uváděny přesné a aktuální informace, neposkytuje žádné záruky týkající se jejich přesnosti, a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv překlepy nebo jiná opomenutí v obsahu webu. Provozovatel neposkytuje záruky ani garance o přesnosti nebo úplnosti obsahu tohoto webu, ani obsahu jiné webové stránky nebo externích stránek.

IV. Odkazy na stránky třetích stran

Provozovatel nekontroluje obsah odkazovaných stránek a neodpovídá za obsah jakýchkoliv odkazovaných stránek nebo jakéhokoliv odkazu uvedeného na odkazovaných stránkách.

Zařazení jakéhokoliv odkazu na tento web neznamená souhlas s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.

V. Osobní údaje

Provozovatel neshromažďuje žádné osobní údaje než ty, které uživatelé a čtenáři stránek poskytne dobrovolně (např. v kontaktních formulářích).

Tato data jsou použita výhradně pro interní potřebu, nejsou systematicky zpracovávána a jsou příslušně chráněna.

VI. Změna smluvních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto smluvní podmínky, za kterých je tento web nabízen. Provozovatel může revidovat tyto podmínky kdykoliv prostřednictvím jejich aktualizace.

Každý návštěvník tohoto webu je zodpovědný za pravidelné sledování platnosti těchto smluvních podmínek. Platnost této verze Smluvních podmínek používání webových stránek www.krachycestovek.cz je od 1. dubna 2012.

Občanské sdružení Krachy Cestovek