O projektu

Portál Krachy cestovek (www.krachycestovek.cz) vznikl na jaře roku 2012 na popud skupiny občanů, kteří už nechtěli dál nečinně přihlížet tomu, jak každý rok během hlavní turistické sezóny krachují v České republice cestovní kanceláře (CK) a stovky až tisíce lidí mají kvůli předčasnému návratu nebo komplikacím během pobytu zkaženou dovolenou anebo vůbec nikam neodcestují a ještě přijdou o své peníze.

Z původní občanské iniciativy vzniklo řádně registrované občanské sdružení Krachy cestovek, které je od 1. 1. 2014 spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku. Jeho členy jsou dnes především lidé, kteří byli v minulých letech finančně poškozeni úpadkem cestovní kanceláře a požadují po státu, aby jim tuto škodu kompenzoval.

Základním smyslem našich dobrovolných aktivit je naplnění práv tuzemských zákazníků cestovních kanceláří a agentur ve smyslu příslušné směrnice Evropské unie, která po členských státech požaduje 100% ochranu zákazníků.

Jsme přesvědčeni, že Česká republika nedostatečně implementovala zmíněnou evropskou směrnici do tuzemské legislativy. Pakliže by byla do českých zákonů přenesena správně, nestávalo by se každoročně, že zkrachuje několik tzv. podpojištěných cestovek a lidé pak následně nedostanou od pojišťoven všechno to, co do své dovolené investovali.

Viníkem tohoto stavu je stát, jelikož je jeho povinností zaručit klientům cestovních kanceláří stoprocentní ochranu u zakoupených zájezdů. Proto je naší primární snahou napomoci všem těm, kdo utrpěli finanční újmu úpadkem cestovní kanceláře, aby se dostali ke svým penězům.

Pomáháme klientům cestovních kanceláří a agentur také tím, že informujeme o jejich právech. Přinášíme rovněž informace o podnikatelích nebo firmách, které podle našeho názoru nepodnikají nebo nepodnikali korektně a v souladu s platnou legislativou, k čemuž využíváme informace z dostupných informačních zdrojů.

Portál Krachy cestovek.cz také vychází ze svědectví těch, kdo byli v minulosti poškozeni při úpadku cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, a zdrojem informací jsou rovněž poctiví podnikatelé z oboru cestovního ruchu. Současně už několik let průběžně upozorňuje i na další dílčí nedostatky v tuzemské legislativě, které poškozují zákazníky cestovních kanceláří a agentur.

Víte-li o někom, kdo kvůli krachu cestovní kanceláře přišel o své peníze, řekněte mu o nás. Rádi pomůžeme. V tom je smysl našich aktivit.

Buďte však, prosíme, shovívaví, a neočekávejte od nás, že budeme okamžitě reagovat nebo že Vám hned poskytneme radu. Pokud je to v našich silách a časových možnostech, činíme tak, ale jsme dobrovolníci, kteří se rozhodli podpořit dobrou věc ve svém volném čase.

Děkujeme. Pro kontakt využijte níže umístěný formulář.

Odeslat
Položky označené * jsou povinné