FAQ

1. Jak mohu získat zpět své peníze za neuskutečněný zájezd?

Pokud Vám pojišťovna nevyplatila všechny peníze za neuskutečněný zájezd, může za to špatný zákon. Za ten odpovídá stát, na státu tedy musíte také vymáhat své peníze. V sousedním Rakousku ze stejného důvodu klienti zkrachovalé CK s nárokem uplatněným vůči státu uspěli, i když až po zásahu Evropského soudního dvora. Abyste uspěli i Vy, budete potřebovat právní zastoupení. Pokud je chcete získat za symbolickou cenu, připojte se k občanskému sdružení Krachy cestovek.

Jak se mohu připojit k žalobě na stát?

Prvním krokem, který právníci doporučují při uplatňování oprávněných nároků vůči státu, je podání výzvy k náhradě škody způsobené nesprávným úředním postupem. Na základě precedenčního rozhodnutí Evropského soudního dvora by stát reprezentovaný v tomto případě Ministerstvem pro místní rozvoj měl oprávněné nároky poškozených klientů zkrachovalých CK neprodleně uspokojit. K žalobě tedy vůbec nemusí dojít, pokud státní úředníci uznají svou chybu. Členové občanského sdružení Krachy cestovek budou mít v každém případě díky naší spolupráci s Advokátní kanceláří Jana Kalvody lepší výchozí pozici.

3. Co mi to přinese, když se ke sdružení připojím?

Pokud se připojíte k občanskému sdružení Krachy cestovek, získáte tím právní podporu advokátní kanceláře, která bude zastupovat pouze poškozené klienty registrované u našeho občanského sdružení. Vaše náklady na celé řízení budou minimální a jednou provždy dané.

4. Chci se připojit, kam a jaké mám poslat podklady?

To nejdůležitější k tomu, abyste se mohli připojit k našemu občanskému sdružení, je zaslání kopií všech dokumentů vztahujících se k neuskutečněné dovolené (cestovní smlouva, potvrzení o platbě, vyjádření pojišťovny, atd.). Podklady lze zasílat dvěma způsoby: e-mailem na info@krachycestovek.cz (dokumenty stačí naskenované), nebo poštou na adresu:

Občanské sdružení
Krachy cestovek
Londýnská 730/ 59, 120 00 Praha 2

 

Zasílejte pouze kopie dokumentů. Originály si ponechte.

 

5. Pokud se připojím, jaké budou mé náklady?

Za připojení k občanskému sdružení Krachy cestovek zaplatíte registrační poplatek ve výši 200 Kč/rok ve prospěch účtu č. 2100326576/2010. Po řádné registraci vám bude zasláno číslo bankovního spojení k poukázání jednorázové odměny Advokátní kanceláři Jana Kalvody ve výši 500 Kč+ DPH. Díky tomu získáte právní zastoupení po celou dobu trvání sporu se státem. Zbytek nákladů uhradí občanské sdružení Krachy cestovek z výtěžků reklamy na internetových stránkách www.krachycestovek.cz a dalších příjmů.

Každý z vás může snadno pomoci k tomu, aby tyto příjmy byly co nejvyšší! Internetová reklama má totiž právě takovou hodnotu, jaká je návštěvnost stránek, na nichž je umístěna. Pokud tedy budete stránky www.krachycestovek.cz navštěvovat každý den a doporučíte je také svým blízkým, známým nebo třeba jen přátelům na Facebooku, přispějete tak na naši společnou věc.

6. Jaké nároky lze uplatnit?

Uplatnit lze nároky za neuskutečněný či zkrácený zájezd (služby spojené se zaplaceným zájezdem či zaplacenou zálohou za zájezd, které se neuskutečnily), tzn., zakoupili jste si zájezd a ještě než jste na dovolenou odjeli, cestovní kancelář vyhlásila úpadek. Pokud neměla dostatečné povinné pojištění na případ úpadku a nebyla Vám vyplacena částka v plné výší, lze uplatňovat nárok na rozdíl.

Povinné pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku se vztahuje pouze na zájezdy, nikoli na samostatně zakoupené letenky.

7. Kdy je můj nárok promlčený?

V tomto případě je dle občanského zákoníku promlčecí lhůta 3 roky.

8. Kdy nejpozději dostanu odpověď?

Vždy se snažíme odpovídat na dotazy a připomínky poškozených klientů v co možná nejkratší době během jednoho až dvou pracovních dnů.