NOVELU ZÁKONA

3. prosince 2015 12:57 / Aktualizováno 4. prosince 2015 13:00

159/1999, kterou nedávno vrátili senátoři poslancům s racionálními připomínkami a doplňky, podepsal včera prezident republiky. Novela upravuje některé podmínky podnikání v cestovním ruchu, mimo jiné i pojištění cestovních kanceláří. Výslovně stanovuje povinnost pojišťoven plnit pouze do sjednaného limitu. Za jeho výši odpovídá v době trvání pojištění CK. Zároveň předpokládá vytvoření státního garančního fondu jako doplňkové pojistky. Zdá se tedy, že turistická sezóna 2016 by konečně po mnoha letech mohla proběhnout v pohodě, jak s oblibou říkají cestovky ve svých propagačních materiálech. Nikdo by nemusel přijít o peníze, i kdyby opět nevyšlo pár podnikatelských záměrů v oblasti cestovního ruchu. Jenom ten garanční fond se bude muset rychle přestěhovat ze sbírky zákonů na reálný bankovní účet…

Vytisknout