Senát: Pojišťovny mají hradit nároky klientů CK jen do výše sjednaného limitu

23. října 2015 11:38

V případě krachu cestovní kanceláře by měly pojišťovny odškodnit klienty pouze do výše sjednaného limitu. Příslušný pozměňovací návrh včera schválili senátoři a zákon tak teď se vrací do sněmovny. Původně novela počítala s tím, že pojišťovny v případě krachu cestovky budou platit jejich klientům plnou náhradu škody nehledě na výši pojistky. Pojišťovny proto po schválení novely v dolní sněmovně začaly cestovním kancelářím vypovídat smlouvy.

Ilustrační foto: www.vlada.cz

„Povinné pojištění záruky pro případ úpadku je jedním z nutných předpokladů pro koncesovanou živnost provozování cestovní kanceláře,“ řekla včera ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) pro Český rozhlas a pokračovala: „Ministerstvo pro místní rozvoj v reakci na jednání pojišťoven začalo okamžitě činit patřičné kroky k řešení nastalé situace, aby zabránilo hrozícímu nebezpečí ukončení hospodářské činnosti podnikajícím subjektům.“

Podle Šlechtové je změna ústupkem pojišťovnám. Riziko za nesplacené nároky klientů ponese stát, uvedla. Senátoři z výboru pro veřejnou správu proto podpořili myšlenku ministryně na vytvoření garančního fondu na úhradu nároků nad sjednané limity, do kterého by přispívaly cestovní kanceláře.

Bez uvedené úpravy totiž hrozilo, že by pojišťovny podle původní novely měly hradit nároky klientů při úpadku cestovní kanceláře bez ohledu na limit pojištění. Pojišťovny by ovšem za této podmínky nemohly v pojištění pokračovat, nezískaly by pro to zajištění. Proto už začaly cestovním kancelářím rozesílat výpovědi smluv o pojištění proti krachu. Cestovní kanceláře by zase bez povinného pojištění nesměly prodávat zájezdy.

Pojišťovny by podle úpravy novely zákona č. 159 v Senátu měly s cestovními kancelářemi sjednat limit pojistného plnění ve výši minimálně 30 procent ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů nebo v případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v předchozím roce, minimálně 30 procent těchto tržeb v předchozím roce. Cestovní kanceláře by byly povinny udržovat v průběhu trvání pojištění limit pojistného plnění v takové výši, aby v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré nároky jejich zákazníků.

Proti změně v souladu s původním odmítavým stanoviskem ministerstva vystupovaly mimo jiné senátorky Eliška Wagnerová a Jitka Seitlová (obě za SZ). Pro přijetí beze změn ale hlasovalo jen osm ze 67 přítomných senátorů. Jak včera uvedla ČTK, změnu bude muset ještě potvrdit Sněmovna a v případě jejího souhlasu také prezident.

(red)

Vytisknout