TISKOVÁ ZPRÁVA: Agentura CzechTourism připravila inovaci organizační struktury

12. května 2015 10:00

Z důvodů efektivnějšího plnění priorit a úkolů Státní koncepce cestovního ruchu 2014 – 2020, jak ji schválila vláda České republiky, bude nové vedení CzechTourism a ministerstva pro místní rozvoj, jehož je agentura příspěvkovou organizací, realizovat v průběhu roku 2015 změnu v řízení a chodu agentury.

FOTO: GŘ agentury CzechTourism Monika Palatková a prezident organizačního výboru/zakladatel Pražského maratonu - Carlo Capalbo ZDROJ: www.czechtourism.cz

„K tomuto kroku jsme se ve shodě s ministerstvem pro místní rozvoj rozhodli hlavně z toho důvodu, že v posledních několika letech došlo k velmi dynamickému vývoji know – how v oblasti marketingu a turismu“, sdělila generální ředitelka agentury Monika Palatková. „Z agentury CzechTourism se po změnách stane procesně řízená organizace podle nejnovějších trendů v oblasti průmyslového vnímání odvětví turismu, jak je přijaly národní centrály cestovního ruchu i v zahraničí, a dojde tak k efektivnějšímu propojení procesů a orientace na klíčové cílové skupiny“, dodává.

Na změně v organizaci agentury pracovalo nové vedení ministerstva pro místní rozvoj, zejména pak odbor cestovního ruchu, s novým vedením agentury několik měsíců. „Proces přizpůsobení organizační struktury CzechTourism novým požadavkům a potřebám vzešel z celé řady analýz ekonomických, technologických i personálních“, potvrdila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Cílem organizačních změn je nastartování dlouhodobého procesu, který povede nejenom k hledání nových tržních příležitostí a obchodně orientovaných aktivit podporujících regionální rozvoj, ale také k vysoké úspěšnosti a výkonnosti marketingových aktivit a zhodnocení veřejných i soukromých zdrojů. Rok 2015 tak může být považován za „přechodné“ období v tomto procesu. V rámci změn dojde k soustředění systemizovaných míst do věcných odborů, k posílení role jednotlivých zahraničních zastoupení, nově bude zřízeno např. oddělení product managementu a pozice brand managera. V dohledné době by se tak agentura CzechTourism měla stát profesionální, obchodně orientovanou a renomovanou marketingovou agenturou zajišťující konkurenceschopnost a růst hodnoty značky destinace Česká republika na zahraničním i domácím trhu.

ZDROJ: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Agentura-CzechTourism-pripravila-inovaci-organizacni-struktury-373448

Vytisknout