NAPSALI JINDE: Dovolenou je dobré si pečlivě naplánovat

20. března 2015 21:18

Chystáte se o dovolené vyrazit na cesty? Vybíráte už v době, kdy se rtuť teploměru drží ještě okolo nuly, zájezdy do teplých krajin? Máte v plánu poznávací cestu na druhý konec světa? Nenechte se ničím zaskočit či nepříjemně překvapit. Máme pro vás pár rad, jak si zajistit dovolenou, na kterou budete vzpomínat jen s radostí, napsal tento regionální časopis Náš Zlín.

Pokud bude toaleta na hotelovém pokoji v podobném stavu, okamžitě chtějte jiný pokoj. ILUSTRAČNÍ FOTO: Krachy cestovek.cz

Mnozí z nás se celý rok těší, spoří si na dovolenou svých snů a pak se spolehnou na služby cestovní kanceláře. Jak poznáte, která je ta pravá? Zkontrolujte si předem vše, co je zárukou kvalitních služeb. Na co se zaměřit?

Prověřte si cestovku

Zájezd či pobyt si vybírejte vždy u takové cestovní kanceláře či agentury, která má pro poskytování této činnosti příslušná oprávnění. Rozhodně má smysl prověřit si cestovní kancelář na internetu. Totéž platí i pro místo pobytu, třeba jak daleko je hotel či penzion od centra města, zda nejde o osamělé letovisko u moře nebo zda neleží v příliš rušném prostředí.

Jaký je rozdíl mezi pojmy cestovní kancelář a cestovní agentura? Zatímco cestovní kancelář je přímý poskytovatel zájezdů, cestovní agentura pouze zájezdy pro jednotlivé cestovní kanceláře zprostředkovává. Cestovní kancelář je ze zákona povinna mít sjednané pojištění pro případ úpadku.

I pojištěná cestovní kancelář totiž může zkrachovat. Pojištění ale chrání klientovy peníze - při krachu cestovky mu je pojišťovna vrátí.

Vodítkem je i členství cestovky v Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur. Seznam cestovních kanceláří je k dispozici na serveru www.accka.cz.

Čtěte pozorně smlouvu

Před zaplacením si zkontrolujte, zda cestovní smlouva obsahuje všechny náležitosti požadované zákonem.

Cestovní smlouva musí být vždy písemná a musí obsahovat: - označení smluvních stran, - vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání, - cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy.

Bez těchto informací je smlouva neplatná. Cestovní kanceláře musí uvádět konečné ceny zájezdů (včetně letištních tax a palivových příplatků).

Netýká se to položek, jako je třeba cestovní pojištění nebo víza, které nejsou nutnou součástí zájezdu.

Upřesnění před cestou

Cestovní kancelář je povinna nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro klienta důležité a které jsou jí známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu (například kontakty na delegáty v místě dovolené, adresa a telefonní číslo zastupitelského úřadu apod.).

Je-li cestovní smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí cestovní kancelář tyto povinnosti splnit již při uzavření cestovní smlouvy.

Jak je to se "zkaženou dovolenou"?

Zajímavou novinkou nového občanského zákoníku je zavedení pojmu "ztráta radosti z dovolené", za niž může poškozený požadovat náhradu. Dnes se již v evropských zemích jedná o standardní úpravu. Nejde samozřejmě o odpovědnost cestovní kanceláře za to, že vám na dovolené nebude pršet nebo jste se při ní nepohodli s partnerem. Úhrada "ztráty radosti z dovolené" je možná jen v případě porušení povinností, za něž pořadatel zájezdu odpovídá.

Turista tedy může požadovat náhradu v případě, že dostane ubytování v hotelu vzdáleném dva kilometry od moře s výhledem na parkoviště, zatímco cestovka slibovala, že moře bude pozorovat z okna a dojde k němu nanejvýš za dvě minuty.

"Každou vadu zájezdu je podle zákona třeba vytknout bez zbytečného odkladu. Pořadatel musí neprodleně zajistit nápravu, a pokud to neudělá ani v přiměřené lhůtě, můžeme si nápravu zajistit sami a náklady pak musí proplatit pořadatel," komentuje Lukáš Zelený z dTestu.

Nárok na odškodnění vznikne tehdy, pokud by porušení povinnosti z cestovní smlouvy dosáhlo vysoké intenzity. Výše náhrady se posuzuje individuálně. Požadujete-li slevu z ceny zájezdu, může být vodítkem takzvaná frankfurtská tabulka slev. Uvádí se v ní často řešené druhy nedostatků a jim odpovídající výše slev, které soudy zákazníkům přiznávají. V tabulce najdete například možnost až dvacetiprocentní slevy za jiný než smluvený hotel nebo možnost úhrady skutečně vynaložených vlastních nákladů při chybějícím transferu z letiště.

Na případnou reklamaci vad zájezdu máte přesně jeden měsíc po jeho skončení. Zájezd je pak třeba reklamovat buď přímo u cestovní kanceláře, nebo u cestovní agentury, u které jste ho koupili - možné je obojí a pro obojí platí stejná měsíční lhůta.

Cestovní kancelář zodpovídá i za všechny dílčí dodavatele.

Výmluvami "to je chyba dopravce nebo ubytovatele" se nenechte odbýt. Jediná situace, kdy se může cestovka z odpovědnosti vyvázat, nastává, když zasáhnou vnější okolnosti, které cestovní kancelář ani její dodavatelé nemohli ovlivnit - třeba když oblast, kde trávíte dovolenou, postihnou záplavy.

Reklamace musí být písemná.

Když se ji vydáte řešit osobně na pobočku, trvejte na sepsání reklamačního protokolu s uvedením data. Cestovní kancelář pak musí reklamaci vyřídit nejpozději do třiceti kalendářních dnů.

Autor: Michaela Mitáčková

www.naszlin.cz

Vytisknout