TISKOVÁ ZPRÁVA: Ministryně Karla Šlechtová přivítala v úřadě novou generální ředitelku agentury CzechTourism

6. ledna 2015 13:00

5. ledna 2015 - Generální ředitelkou agentury CzechTourism se k 1. lednu 2015 stává Monika Palatková. Ve funkci střídá Rostislava Vondrušku. Monika Palatková působila v agentuře CzechTourism od září 2014 na pozici ředitelky pro rozvoj, kde měla na starosti především přípravu koncepce cestovního ruchu pro období 2015-2020, sladění prezentace České republiky v zahraničí a pojetí zákona o cestovním ruchu.

Nová generální ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková (vpravo) Foto: MMR Nová generální ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková (vpravo) Foto: MMR

„Nová paní ředitelka má ode mne hned několik důležitých úkolů. V rámci domácího cestovního ruchu především potřebujeme, aby čeští turisté trávili co nejvíce času u nás v Česku. V rámci příjezdového cestovního ruchu jsou zajímavé především mimoevropské trhy jako například Balkán. Přeji nové paní generální ředitelce v její funkci mnoho úspěchů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová po setkání s novou generální ředitelkou a náměstkyní pro cestovní ruch Klárou Dostálovou.  

Karla Šlechtová též zmínila rozvíjející se potenciál čínského trhu v souvislosti s uzavřeným Memorandem o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Hovořila také o blížící se premiéře čínského snímku natáčeného v Praze „Somewhere only we know“ a přípravě přímé letecké linky mezi Čínou a Českou republikou.

Nová generální ředitelka Monika Palatková vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů se specializací na mezinárodní ekonomické vztahy a cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické v Praze (1993), v rámci postgraduálního studia absolvovala část studia na švýcarské Universität St. Gallen. V CK Fischer působila na pozicích manažerky pro prodej a marketing v oblasti domácího a příjezdového turismu a manažerky produktu pro domácí a příjezdový turismus, ve společnosti CzechIt - Institute for Strategic vedla zpracování marketingové strategie České republiky na zahraničním trhu.

Působila jako vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní, věnuje se přednáškové a konzultační činnosti v oblasti vysokoškolského a celoživotního vzdělávání a publikační činnosti.

„Z agentury CzechTourism chci vybudovat profesionální, proobchodně orientovanou a renomovanou marketingovou agenturu zajišťující konkurenceschopnost a růst hodnoty značky, jménem Česká republika na zahraničním a domácím trhu,“ dodala nově jmenována generální ředitelka Monika Palatková.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor komunikace, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1,

tel.: +420 224 861 177, e-mail: media@mmr.cz, http://www.mmr.cz

Vytisknout