Podivuhodné okolnosti soudního sporu, který vedl místopředseda ACK ČR Jan Papež proti spolku Krachy cestovek

31. prosince 2014 14:25

Jak včera portál Krachy cestovek.cz informoval, místopředseda a tiskový mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) Jan Papež vyhrál v letošním roce soudní spor na ochranu osobnosti proti spolku Krachy cestovek. Okolnosti, které tento případ doprovázejí, jsou však přinejmenším podivné. A je velice pravděpodobné, že mají přímou souvislost s naším loňským odhalením tzv. černé cestovky přímo v řadách Papežovy ACK ČR – tehdy jen incomingové cestovní agentury Bohemia Travel System alias Euro Touch.

Adresát nezastižen, podle České pošty nemá na uvedené adrese poštovní schránku Repro: Krachy cestovek.cz

Předžalobní výzva - první nedoručená zásilka

Pouhé dva dny od zveřejnění článku „Jan Papež jako mluvčí ACK ČR prokázal asociaci cestovek medvědí službu“ odeslal Papežův advokát JUDr. Jan Täubel, LL. M. na adresu sídla občanského sdružení Krachy cestovek Výzvu k upuštění od neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti. „V tomto článku … je uveřejněna fotografie Klienta, a to bez jeho souhlasu,“ napsal.

Tato doporučená zásilka však nebyla na adresu sídla spolku doručena, což ostatně potvrdil svým emailem ze dne 18. září 2013 advokátní koncipient z kanceláře Taubel Legal Mgr. Petr Possel, když napsal: „Vzhledem k tomu, že tato výzva Vám podle všeho dodnes nebyla doručena, zasíláme ji touto cestou (scan v příloze).“

Nedošlo ani předvolání k soudu…

„Je opravdu zvláštní, že Krachy cestovek běžně dostávají na adresu svého sídla běžnou i doporučenou korespondenci, ať už jde o zásilky od našich členů či o dopisy z ministerstva pro místní rozvoj nebo o výzvu svědčit u soudu se Zuzanou Pálovou z Boskovic podnikající coby Majestic Travel,“ pozastavuje se místopředsedkyně spolku Krachy cestovek Michaela Ježková.

Pokud však jde o úřední písemnosti, které měly souvislost se soudním sporem iniciovaným Janem Papežem, a které měly být Českou poštou doručeny na adresu sídla spolku Krachy cestovek Londýnská 730/59, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, nedošla ani jediná.

Výpis ze spolkového rejstříku. Zdroj: www.justice.cz Repro: Krachy cestovek.cz

Zrekapitulujme si to: Nebyla doručena doporučeně poslaná předžalobní výzva od Papežova právníka, nedošlo doporučeně zasílané předvolání k soudu, poučení o následcích nedostavení se k jednání, rozsudek samotný, ani  a nepřišla ani žádná písemnost od exekutora, přičemž poštovní doručovatelka přinejmenším v posledním případě obálku orazítkovala, „že adresát nemá na uvedené adrese domovní schránku“, že adresát nebyl zastižen a na uvedené adrese je „neznám“. A protože podle České pošty nebylo možné vložit zásilku do schránky adresáta, vrátila ji exekutorskému úřadu.

Spolek Krachy cestovek tak obdržel v elektronické podobně písemnosti od Exekutorského úřadu Mělník, JUDr. Romana Chaloupky až poté, co zjistil, že mu byl na základě exekuce obstaven bankovní účet.

Opravdu jen pouhá shoda okolností?

„Do kancelářské budovy na pražských Vinohradech v Londýnské ulici 730/59 není možné jen tak vstoupit z ulice,“ vysvětluje místopředsedkyně spolku Krachy cestovek. „Je tam recepce a recepční a jednotlivé firmy, které zde mají sídlo nebo kanceláře, mají každá svou poštovní schránku. Náš spolek má označenou schránku s číslem 23,“ dodává.

Shodou okolností na téže adrese co spolek Krachy cestovek sídlí i vloni odhalená černá cestovka v řadách ACK ČR - Bohemia Travel System, které se navíc týkal článek „Jan Papež jako mluvčí ACK ČR prokázal asociaci cestovek medvědí službu“, kvůli kterému podal Jan Papež na spolek Krachy cestovek žalobu na ochranu osobnosti.

Budova 730/59 v pražské Londýnské ulici. Zdroj: www.google.com Repro: Krachy cestovek.cz

Redakce portálu Krachy cestovek.cz rozhodně netvrdí, že existuje příčinná souvislost mezi tím, kdo vlastní kancelářskou v Londýnské ulici, ani mezi tím, že spolek Krachy cestovek a firma Bohemia Travel System mají sídlo na téže adrese, a skutečností, že v poštovní schránce sdružení nebylo ani jedno upozornění o nedoručené zásilce do vlastních rukou, které by se týkalo spolku a soudního sporu J. s Papežem. Ale jako tzv. konspirační teorie to zní určitě zajímavě, ne?

Pokračování zítra.

(red)

Vytisknout