TISKOVÁ ZPRÁVA: Vyhlášena další výzva – na dotace do cestovního ruchu má MMR připraveno 50 milionů Kč, nově mezi žadatele zařazeny i obce

8. prosince 2014 11:12

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo minulý týden výzvu k předkládání žádostí o dotace pro rok 2015 v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu. Vyhlášen byl podprogram Cestování dostupné všem. Rámcový rozpočet pro rok 2015 činí 50 mil. Kč.

Ilustrační obrázek Zdroj: www.mmr.cz

Podprogram je zaměřen na 4 oblasti podpory:

1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turistypodél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti.

2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu(musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).

3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchua senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.

4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy, věže).

Termíny vyhlášení a ukončení výzvy jsou od 1. 12. 2014 do 12. 2. 2015. Žádost je potřeba podat elektronicky prostřednictvím formuláře a písemně včetně povinných příloh prostřednictvím podatelny ministerstva, která bude žádosti přijímat ve lhůtě od 5. ledna 2015 do 12. února 2015.

Podpora bude poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce, je kompatibilní s režimem de minimis a je určena podnikatelským subjektům a nově i obcím.

Zásady pro žadatele a ostatní související informace a dokumenty jsou k dispozici zde.

Ing. Veronika Vároši

Odbor komunikace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

tel: +420 224 861 508

fax: +420 224 861 333

mobil: +420 734 360 704

e-mail: veronika.varosi@mmr.cz

www.mmr.cz

Vytisknout