Cestovní smlouvu nahradila smlouva o zájezdu. Již nemusí být písemná

17. září 2014 20:29

Nový občanský zákoník (NOZ) změnil také pravidla, která upravují vztahy klientů a cestovních kanceláří, dnes pořadatelů zájezdu. O nových postupech při reklamaci zájezdu jsme již psali. Dnes o změnách, jimiž prošla cestovní smlouva.

Ilustrační foto: Krachy cestovek.cz

Dříve byly uzavírány cestovní smlouvy, což tvůrci zákona považovali za nepřesné označení, neboť uzavíraná smlouva se netýkala jen cesty samotné, ale zahrnovala zpravidla i ubytování, případně další služby. Proto bylo pro nový zákoník zvoleno pojmenování smlouva o zájezdu, což lépe vystihuje skutečnost. Zájezd je totiž definován jako připravený soubor služeb cestovního ruchu.

Jak uvádí Dana Prudíková, která se na přípravě NOZ podílela, z nové právní úpravy vyplývá, že povinnosti jednoho odpovídá právo druhého, v tomto případě tedy povinnosti pořadatele zájezdu obstarat připravený soubor služeb odpovídá právo zákazníka po zaplacení souhrnné ceny na realizaci zájezdu.

Další novinkou je skutečnost, že zákon nyní osobu pořadatele nechápe pouze jako cestovní kancelář, tedy osobu s platnou koncesí, ale považuje za ni každého, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, tj. i toho, kdo vyvolá domněnku, že je pořadatelem. To samozřejmě neznamená, že se tím legalizuje podnikání osob, které nemají oprávnění poskytovat služby cestovního ruchu. Nad takovými osobami se nadále vznáší hrozba sankce. Nicméně občanský zákoník tím dává zákazníkovi stejná práva, jako by jednal s cestovní kanceláří, která má potřebnou koncesi.

Nový zákon na rozdíl od předchozího občanského zákoníku nepředepisuje, že by smlouva o zájezdu musela být písemná. Stačí, když zákazník obdrží od pořadatele potvrzení o zájezdu, které obsahuje vyjmenované prvky - tedy jaké služby, jaké ceny, platební a storno podmínky a způsob uplatnění reklamace. Potvrzení o zájezdu nemusí být podepsáno klientem a předpokládá se, že vše, co je uvedeno v potvrzení, odsouhlasil, pokud uhradil cenu na potvrzení uvedenou. Spolu s potvrzením o zájezdu musí pořadatel vydat zákazníkovi doklad o svém pojištění.

(red)

Vytisknout