Soud prohlásil konkurs na vloni zkrachovalou CK Solymar, pojišťovna Uniqa vyplatí poškozené klienty až za dalšího půl roku

21. srpna 2014 21:42 / Aktualizováno 21. srpna 2014 21:45

Pražský Městský soud rozhodl tento týden o úpadku cestovní kanceláře Solymar a prohlásil na ni konkurz. Informoval o tom portál www.pojistenivpraxi.cz.

Repro: Krachy cestovek.cz

Cestovní kancelář Solymar byla do 2. července 2013 pojištěna pro případ svého úpadku u pojišťovny Uniqa. Ta nyní vyzývá zákazníky uvedené CK, kteří do tohoto data platně uzavřeli cestovní smlouvu a kterým cestovní kancelář v důsledku svého úpadku neposkytla předem uhrazené služby, aby „nejpozději do šesti měsíců od rozhodnutí o úpadku, tj. nejpozději do 18. 2. 2015, písemně uplatnili nárok na pojistné plnění“.

Aby zákazníci zkrachovalé cestovky získali pojistné plnění, musí pojišťovně poslat kompletně vyplněný a podepsaný škodní protokol, který je přístupný na internetových stránkách Uniqa. K němu je potřeba dodat originál nebo ověřenou kopii cestovní smlouvy uzavřené s kanceláří Solymar a originál nebo ověřenou kopii dokladu o uhrazení zálohy a plné ceny zájezdu.

Pojišťovna vypočte plnění po vyhodnocení všech nároků uplatněných v této lhůtě. Poté peníze pošle oprávněným osobám, uvedl portál. Z formulace přitom jasně vyplývá, že také pojišťovna Uniqa není v souladu se stávajícím znění zákona o cestovním ruchu připravena automaticky odškodňovat poškozené klienty cestovní kanceláře ve výši 100 procent.  

Peníze klientům až za půl roku

Za povšimnutí stojí také to, že pojišťovna Uniqa se striktně drží litery zákona a na rozdíl od jiných pojišťoven bude vyplácet plnění poškozeným klientům cestovní kanceláře až půl roku poté, co soud rozhodl o jejím úpadku.

Pokud by stejně postupovala Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) vůči klientům v létě roku 2012 zkrachovalé cestovní kanceláře Globaltour Heleny Pošvářové, pak by poškození do dnešního dne nedostali ani korunu. Cestovka Globaltour totiž sama na sebe insolvenční návrh nepodala a neučinil tak ani nikdo jiný, dokonce ani pojišťovna ani poškození klienti. Ti přitom od ČPP dostali za neuskutečněné zájezdy jen 5,4 % zaplacené ceny, jak již dříve informoval portál Krachy cestovek.cz.  

Zakladatel CK Vítkovice Tours Zdeněk Honek v minulosti již mnohokrát upozornil na nedostatek v tuzemské legislativě, který plyne z chybného českého překladu evropské směrnice o ochraně spotřebitelů v cestovním ruchu. Podle Honka se chybně používá termín úpadek místo výstižnějšího termínu platební neschopnost.

Vzato do důsledku, o finančních problémech CK Solymar se vědělo od konce července 2013, cestovka na sebe podala insolvenční návrh začátkem září a až po dalších jedenácti měsících soud rozhodl o jejím úpadku.

Dohled státu v praxi

Případ CK Solymar názorně ilustruje přístup státu, respektive Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). To jen několik měsíců před jejím krachem schválilo, že Solymar může získat koncesi k provozování cestovní kanceláře. Ministerstvu ani příslušnému živnostenskému úřadu přitom nijak nevadilo, že firma dva roky po sobě nezveřejnila své hospodářské údaje a nevadilo ani to, že do rejstříku nebyla dodána kupní smlouva dokládající změnu majitele a jednatele firmy. A právě kvůli této změně pojišťovna cestovce vypověděla zákonné pojištění.

MMR vyzvalo CK Solymar, aby „již klienty do zahraničí nepřepravovali“, až 29. 7. 2013. Tedy celých pět dnů od chvíle, kdy měli první klienti cestovky problém se svým návratem z dovolené. Bohužel jde o názorný příklad toho, jak v praxi funguje dohled státu nad podnikáním v cestovním ruchu.

(red)

Vytisknout