Kolik klientů již bylo za dobu platnosti zákona poškozeno krachem cestovních kanceláří? Ví to vůbec někdo?

15. srpna 2014 13:46

Krachy cestovek se od svého vzniku snaží zmapovat krachy cestovních kanceláří v ČR. Neustále se totiž ve vyjádření zástupců Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), jakož i obou asociací cestovních kanceláří objevují jen přibližná, neúplná, často si odporující čísla.

Podle údajů pojišťovny bylo poškozených klientů v případě CK Partner Alivia 1 800 a to zdaleka není jediná nesrovnalost v oficiálních ministerských tabulkách

Tím, kdo by měl mít údaje o padlých cestovkách kompletní, je MMR. Ovšem příloha k novele zákona o podnikání v cestovním ruchu, již připravili zaměstnanci MMR, obsahuje tabulky o zkrachovalých kancelářích u jednotlivých pojišťoven s údaji neúplnými, někde dokonce údaje chybějí.

Obrátili jsme se proto na všechny pojišťovny, které se věnují, či v minulosti věnovaly, pojišťování CK pro případ úpadku. Sestavili jsme tabulky vlastní, s názvy cestovek, o nichž víme, že měly smlouvy s tou kterou pojišťovnou. Poprosili jsme o doplnění údajů, aby mohla vzniknout kompletní databáze. Chtěli jsme znát limit pojistného plnění, náklady na repatriaci, počty repatriovaných a počty klientů, kteří nevycestovali, vyplacené pojistné plnění, procenta plnění klientům a jak dlouho byla CK klientem pojišťovny.

Žádná z pojišťoven se však neodhodlala požadovaná čísla vyplnit. Česká pojišťovna tvrdí, že se tímto pojišťováním nezabývá. Což je sice pravda, ale v minulosti se jím zabývala a i ona řešila případy zkrachovalých CK. Šlo nám o úpadek pěti cestovních kanceláří v letech 2005-2008, které byly u České pojišťovny v uvedeném období pojištěny.

ERV Evropské pojišťovny (dříve Evropská Cestovní pojišťovna) přišla odpověď od manažera marketingu a komunikace Ing. Vlastimila Divokého: „… ve věci poskytování informací ke zkrachovalým cestovním kancelářím jsme vázáni mlčenlivostí, resp. bezezbytku plníme svou informační povinnost vůči Ministerstvu pro místní rozvoj, takže Vám požadované informace bohužel nemůžeme poskytnout. Potvrzuji však, že výčet cestovních kanceláří, které upadly do insolvence, máte za ERV Evropskou (dříve Evropskou Cestovní) pojišťovnu správný.“

Těžko říci, kde údaje poskytované pojišťovnou na ministerstvu končí. Tabulka v příloze zákona věnovaná ERV prakticky žádné uvedené údaje neobsahuje, dokonce tam jedna zkrachovaná cestovka – Relax Max Tours v roce 2009 – chybí úplně. V tabulce Krachů cestovek.cz byla uvedena a ERV ji potvrdila.

Slovenská pojišťovna Union, která také funguje na českém trhu, poskytla jen některé údaje. Ty, které se týkají finančních objemů, se rozhodla nezveřejňovat. I tak se čísla, které nám tisková mluvčí Judita Smatanová poskytla, liší od ministerských, například v počtech poškozených klientů někde až několikanásobně.

Pojišťovna UNIQA pouze potvrdila, že klienti obou CK, jejichž krach v minulosti UNIQA řešila, dostali pojistné plnění ve výši 100 %. Česká podnikatelská pojišťovna a Generali zatím na dotaz nereagovaly vůbec.

Jak vyplývá z odpovědí, pojišťovny se zdráhají zveřejňovat finanční údaje související s úpadky cestovních kanceláří. Mluvčí České pojišťovny dokonce uvedla, že jde „o data interního charakteru či data spadající do oblasti obchodního tajemství“.

Proč tedy MMR tyto údaje v příloze zákona zveřejnilo, ačkoli jen v některých případech?

(rem)

Vytisknout