NAPSALI JINDE: O pojištění cestovní kanceláře se zajímejte už před dovolenou

14. srpna 2014 00:32

Předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, paní Gerta Mazalová, radila klientům cestovních kanceláří před cestou na prázdniny v Jihlavském deníku. Její doporučení by se dala shrnout do známého úsloví: důvěřuj, ale prověřuj. Text přinášíme se se svolením autorky.

Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. Zdroj: Brněnský deník

Začaly prázdniny a třeba v Brně už oznámila první cestovní kancelář úpadek. Jak v tomto případě postupovat?

Cestovní kanceláře jsou povinny mít pojištění pro případ svého úpadku, a ještě před uzavřením cestovní smlouvy musí zákazníka informovat o rozsahu a podmínkách pojištění. Cestovní kancelář musí ve svém katalogu uvést veškeré informace o rozsahu pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka a pojišťovnu, s níž má pojištění uzavřeno. Nezapomeňte si proto tyto údaje zkontrolovat.

Ještě před nákupem zájezdu si u cestovní kanceláře vyžádejte k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Ta je povinna vám jej předložit. Jestli je cestovní kancelář skutečně pojištěna, si můžete ověřit rovněž na webových stránkách pojišťoven.

Cestovní agentury jsou – na rozdíl od kanceláří – pouze zprostředkovateli zájezdů, nevztahuje se tedy na ně zákonná povinnost mít pojištění proti úpadku.

Agentury však musí před uzavřením cestovní smlouvy předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu. Pokud dojde k úpadku cestovní kanceláře při vašem pobytu v zahraničí, doporučuje Česká asociace pojišťoven necestovat zpět na vlastní pěst a vyčkat na pomoc pojišťovny.

Nejprve je nutné kontaktovat asistenční službu dané pojišťovny, telefonní číslo má být uvedeno v dokladu o pojištění. Následně pojišťovna zjišťuje, kolik klientů se ocitlo ve stejné situaci jako vy a jak vámmůže nejlépe pomoci.

Pojišťovna vám zajistí dopravu z místa pobytu zpět včetně nezbytného ubytování a stravování, a to okamžitě po ověření pravdivosti oznámení pojistné události. Pokud jste dovolenou následkem krachu kanceláře museli ukončit dříve, můžete u pojišťovny uplatnit rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu.

Jestliže jste na váš zájezd ještě neodcestovali, ale již jste za něj zaplatili plnou cenu či zálohu, měli byste nahlásit pojistnou událost co nejdříve, nejpozději však do šesti měsíců od data jejího vzniku. Po této lhůtě vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění.

Cestovní kancelář je ze zákona povinna sjednat pojištění na částku v rozsahu minimálně třiceti procent ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů.

Horní hranice je jen na cestovní kanceláři. Kancelář by se měla postarat o to, aby byly pojištěním pokryty zájezdy, které prodala či by prodat mohla. V případě, že tak neučiní, může nastat situace, že výše pojistné částky nepokryje veškeré výdaje klientů zaplacené cestovní kanceláři a pojišťovna odmítne plnit nad rámec pojistné smlouvy. Pak nezbývá nic jiného než se pokusit uplatnit svůj nárok u soudu.

Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

Zdroj: Brněnský deník

Vytisknout