TISKOVÁ ZPRÁVA: Informace pro klienty CK HELLAS - nejen Řecko

13. srpna 2014 14:01

Vážení zákazníci, Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 Vám sděluje, že cestovní kancelář HELLAS - nejen Řecko s.r.o. se sídlem Netušilova 1623/1, 796 01 Prostějov, IČ: 29205620 byla do 21. 11. 2014 pojištěna pro případ svého úpadku v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb.

Ilustrační foto. www.generali.cz Screenshot: Krachy cestovek.cz

Neposkytla-li Vám tato cestovní kancelář v důsledku svého úpadku předem uhrazené služby (tzn., že zájezd se neuskutečnil, či uskutečnil pouze z části), musíte požádat písemně o pojistné plnění nejpozději do 6 měsíců. Plnění obdržíte po vyhodnocení všech nároků uplatněných v této lhůtě.

Abychom Vám usnadnili vyřízení vzniklé škody, uveřejnili jsme na internetových stránkách www.generali.cz - Škodní protokol, který stačí pečlivě vyplnit a odeslat na níže uvedenou adresu Europ Assistance s.r.o, která pro nás zajišťuje veškerou administrativu spojenou s likvidací pojistné události.

Ke škodnímu protokolu nezapomeňte, prosím, rovněž přiložit originály či ověřené kopie těchto dokladů:

- cestovní smlouvu uzavřenou s cestovní kanceláří

- doklady o uhrazení zálohy a plné ceny zájezdu (příjmový doklad CK nebo jiný doklad o úhradě)

- doklady o uhrazení případných dodatečných výdajů spojených s pojistnou událostí, za něž požadujete plnění (výdaje na nezbytné náhradní ubytování a stravování v zahraničí, výdaje na zpáteční cestu do ČR)

Škodní protokol spolu s dalšími požadovanými doklady obratem zašlete na adresu:

Europ Assistance s.r.o.

Na Pankráci 127

140 00 Praha

 

V Praze dne 13. 8. 2014

http://www.generali.cz/aktuality/informace-pro-klienty-ck-hellas---nejen-recko

Vytisknout