NAPSALI JINDE: MMR bude potřebovat větší poštovní schránku

5. srpna 2014 15:06

Týdeník Euro přinesl další příspěvek k polemice o „kvalitě“ novely zákona 159/1999, která se tváří, že konečně stoprocentně ochrání klienty cestovek před jejich krachem. Advokát Pavel Němeček, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners to vidí jinak.

Ilustrační foto: www.epravo.cz

Advokát Pavel Němeček o novele mimo jiné píše: „Přes ne zcela jasné formulace se novela zatím tváří tak, že formálně zavádí některými soudy již za stávajícího znění zákona směle dovozovanoupovinnost pojišťoven hradit vše, a to bez ohledu na sjednaný limit pojistného plnění.“

Němeček upozorňuje, že evropská směrnice je pro členské státy závazná pouze co do výsledku, zatímco způsob, jakým se tohoto výsledku dosáhne, je v zásadě ponechán na úvaze jednotlivých zákonodárců.

Praxe ukázala, že řešení zvolené českými zákonodárci nefunguje, nebo aspoň ne spolehlivě. Podle Němečka stačí připomenout nedávné případy, kdy při krachu cestovní kanceláře vyšlo najevo, že sjednaný limit pojistného plnění na úhradu všech oprávněných nároků zákazníků nebyl zdaleka postačující.

„Názory na to, proč stávající právní úprava v praxi selhává, se liší. A zatímco zejména v oblasti soudních sporů tato otázka bude určitou dobu zcela jistě významná, zákonodárci na její definitivní vyřešení nečekali a zkouší to již nyní jinak,“ konstatuje advokát.

Připomíná také povinnosti, které z novely plynou pro pojišťovny. Odhaduje, že pro ně budou znamenat přinejmenším velkou administrativní zátěž a předjímá, že pro mnohé CK vůbec nebude snadné v nových podmínkách pojištění získat. Pokud pojišťovna za těchto podmínek odmítne pojištění s cestovní kanceláří sjednat, musí o tom navíc informovat Ministerstvo pro místní rozvoj a sdělit důvody odmítnutí.

Účel této nové povinnosti podle Němečka zatím není jasný. „Téměř s jistotou je možné pouze konstatovat, že ministerstvo bude v blízké budoucnosti pravděpodobně potřebovat o dost větší poštovní schránku. Zatím alespoň věřme, že tuto poštu bude pečlivě číst a reagovat na ni - pokud možno nejen dopisy,“ dodává autor.

(rep)

Vytisknout