Z ARCHÍVU: Před čtyřmi lety zkrachovala českolipská CK Svobodná cesta

4. srpna 2014 13:50

Koncem července před čtyřmi lety zkrachovala českolipská cestovní kancelář Svobodná cesta. CK měla v okamžiku oznámení úpadku v Chorvatsku 44 českých turistů, kteří se vrátili domů tak, jak bylo plánováno – cestovní kancelář pro ně poslala autobus. Dalších několik set turistů mělo na dovolenou odjet, jejich cesty ale už musela kancelář zrušit.

Odvážný slogan CK Svobodná cesta – nehledej lepší! Repro: Krachy cestovek.cz

V čem je krach CK Svobodná cesta z dnešního pohledu zajímavý?

Určitě v tom, že její majitel, Jaroslav Svoboda, v den vyhlášení úpadku veřejně vystoupil ve vysílání Radiožurnálu a omluvil se poškozeným klientům. To mimo jiné ocenil Jaromír Beránek, analytik cestovního ruchu ze společnosti Mag Consulting: „Já bych hlavně chtěl v této chvíli ocenit majitele cestovní kanceláře, je to první případ vůbec od roku 99, kdy takto majitel vystoupil vám v rozhlase a přiznal svoji chybu.“

Přístup CK ocenil rovněž tehdejší mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří (AČCKA) Tomio Okamura. Podle něj asociace vítá, že se cestovní kancelář k problému postavila čelem a nechala klienty dokončit pobyt podle původního plánu a vyslala pro ně vlastní autobus.

Jak na úpadek zareagovala pojišťovna?

„V tuhle chvíli to vypadá, že by pojistka cestovní kanceláře mohla pokrýt celé náklady na odškodnění všech klientů,“ uvedla v jedné z prvních reakcí tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny (ČPP) Renata Svobodová. O několik dnů později uvedla, že klienti kanceláře dostanou od pojišťovny zpět své peníze. „Konečná částka dosahuje 3,7 milionu korun, výše pojistné částky, kterou si u nás cestovní kancelář sjednala, tak postačuje pro odškodnění všech 400 klientů,“ vysvětlila.

Poznámka pro Jana Papeže z ACK ČR a odpovědné úředníky z Ministerstva pro místní rozvoj: Povšimněte si, prosíme, formulace tiskové mluvčí pojišťovny, z níž jasně vyplývá souvztažnost mezi výší pojistné částky, kterou si CK sjednala, a vyplacení odškodného klientům, kteří už na dovolenou neodcestovali.

Co mělo varovat klienty CK Svobodná cesta před nákupem dovolené?

To, že její jednatel Jaroslav Svoboda za celou dobu, co byl odpovědný za činnost firmy, ani jednou nesplnil informační povinnost uloženou zákonem a neposkytl do sbírky listin v obchodním rejstříku naprosto žádné informace o hospodaření společnosti. Bohužel je smutnou praxí, že rejstříkové soudy samy aktivně nevyhledávají podniky, které tuto povinnost neplní, a jednají jen na základě podnětů zvenčí. Ale ani postih pak není bůhvíjaký – soud takovým firmám může (pokud neuposlechnou výzvu k uložení dokumentů) uložit pořádkovou pokutu až do výše 20 000 Kč a finanční úřad jim může vyměřit pokutu podle § 37 zákona o účetnictví až do výše 3 % hodnoty aktiv společnosti.

Rada pro každého před nákupem dovolené: Podívejte se na internetu na adrese www.or.justice.cz na CK, u níž plánujete pořídit dovolenou, jak hospodařila v minulých letech. Pokud byla ve ztrátě nebo je předlužená či nedodala vůbec žádné údaje o svém hospodaření, měl by to být přinejmenším námět k zamyšlení, zda se neporozhlédnout po dovolené jinde.

Odebraly už úřady cestovní kanceláři koncesi?

Ne. CK Svobodná cesta, s.r.o., jak zní oficiální název cestovky, má podle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku stále platné živnostenské oprávnění k provozování cestovní kanceláře. Je skutečně s podivem, že čtyři roky od úpadku CK úřady nebyly schopny odebrat firmě koncesi, kterou mohou mít ze zákona jen pojištěné cestovní kanceláře. Obchodní podíl Jaroslava Svobody, jediného jednatele a společníka firmy, byl navíc letos v dubnu postižen exekucí.

Jaroslav Svoboda v minulosti podnikal v oboru cestovního ruchu také jako OSVČ a to jak s koncesí na provozování cestovní kanceláře, tak cestovní agentury pod názvem Turistická cestovní kancelář SVOBODNÁ CESTA. Podle údajů z živnostenského rejstříku ukončila její provozovna činnost už v roce 2005, živnostenské oprávnění k provozování agentury ale zaniklo až v listopadu loňského roku, kdy následně došlo také k výmazu podnikatele z obchodního rejstříku.

(red)

Vytisknout