Ochrana klientů cestovních agentur podle AČCKA

17. července 2014 14:40

Vládou prošla novela, jež má ochránit české občany v situacích, kdy je zaplacený zájezd bez náhrady zrušen nebo jsou ponecháni v zahraničí s nezaplaceným službami. Redakce portálu Krachycestovek.cz proto položila tajemnici Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Kateřině Petříčkové několik otázek. Týkají se rizika při uhrazení zájezdu v cestovních agenturách.

Tajemnice Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Kateřina Petříčková Foto: AČCKA

Kolik je aktuálně v ČR cestovních agentur?

Podle našich odhadů disponuje živnostenským oprávněním k provozování činnosti cestovní agentury zhruba 3000 subjektů. Nicméně počet aktivních cestovních agentur by neměl přesahovat 1000.

Jak velký je podíl agentur na celkovém prodeji zájezdů?

Podle našich odhadů se přes cestovní agentury prodá přibližně 45 % všech zájezdů.

Jak se díváte na fakt, že v novelizaci zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu se pojištění cestovních agentur netýká?

Prezidium asociace nespatřuje řešení případů úpadků prodejců v podobě zákonného pojištění cestovních agentur, neboť by tak došlo pouze k duplicitnímu pojištění zájezdu. Peníze zákazníků jsou chráněny v případě úpadku pořadatele zájezdu.

Můžete to blíže vysvětlit?

V případě, že zkrachuje prodejce (zprostředkovatel) zájezdu a pořadatelem zájezdu je jiná cestovní kancelář, pak se dotčení zákazníci obrací přímo na pořadatele zájezdu.

Z čeho plyne vaše přesvědčení, že peníze, které od prodejce nedostal, zákazníkovi vyplatí?

Skutečnost, že prodejce, který zprostředkovává prodej zájezdů jiné CK, inkasuje platby od klientů, závisí na tom, zda má pro přijímání plateb udělenu plnou moc od pořadatele zájezdu. Tam, kde pořadatel neobdrží od svého prodejce (obchodního zástupce) plnou cenu, a pokud ji klient prokazatelně prodejci zaplatil, protože byl k přijetí platby oprávněn plnou mocí, tak tyto finanční prostředky nemohou jít k tíži klienta.

Není to pouze hypotéza?

Prodlení s úhradou těchto finančních částek ze strany prodejce je porušením obchodní smlouvy a pořadatel může uplatnit z toho vyplývající sankce, to je odstoupení od smlouvy, smluvní pokuta, soudní vymáhání a podobně. Pokud prodejce ohlásí úpadek, tak nezbývá pořadateli zájezdu, než přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení.

(rek) 

Vytisknout