Čtvrtina kontrolovaných cestovek porušila předpisy

28. května 2014 16:25

Při kontrolách 61 cestovní kanceláře v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku zjistila Česká obchodní inspekce (ČOI) závažné porušení předpisů u šestnácti subjektů. Udělila za ně pokuty v celkové výši 181 000 korun.

Ilustrační snímek: Archiv KC Letoviska již čekají na své letní hosty

Podle zprávy vydané Českou tiskovou kanceláří stále přetrvávají prohřešky spojené s reklamacemi a nespokojenost klientů s vyřizováním těchto reklamací. Některé cestovky používají klamavé obchodní praktiky, nepravdivě informují spotřebitele o podmínkách nabízených služeb.

Je to tak trochu obehraná písnička. Tyto kontroly provádí ČOI pravidelně a vždy vydá zprávu o výsledcích. Jedno čtvrtletí jde o třetinu kontrolovaných, jindy o čtvrtinu, ale objevují se v podstatě stále stejná pochybení. V souhrnné zprávě o kontrolách za loňský rok uvádí ČOI, že zkontrolovala 338 cestovních kanceláří a agentur a objevila porušení závazných právních předpisů ve 124 případech.

Při kontrolní činnosti v roce 2013 inspektoři kromě nabídkových katalogů, letáků a internetových portálů cestovních kanceláří a agentur průběžně využívali poznatky a podání spotřebitelů. Nejčastějším porušením bylo, stejně jako v minulosti, užívání klamavých obchodních praktik, zejména poskytování neúplných nebo nepravdivých informací o podmínkách nabízené služby nebo její ceně, což mohlo vést k nesprávnému rozhodnutí spotřebitele při výběru destinace či hotelu a následně k nespokojenosti s reálným plněním. Dalším častým problémem loňského roku byly nedostatky ve vyřizování reklamací spotřebitelů. Za prokázaná porušení povinností bylo cestovním kancelářím a agenturám v roce 2013 pravomocně uloženo celkem 89 pokut v hodnotě 1,3 milionu korun.

Letošní kontroly však zjistily i pochybení nová. Část prohřešků, objevených u cestovek v prvních třech měsících roku 2014, souvisí totiž se změnami v novém občanském zákoníku. Řada kontrolovaných cestovních kanceláří je zatím nedokázala zapracovat do svých podmínek.

(red)  

Vytisknout