Mělo letadlo zpoždění? Neváhejte žádat o náhradu, zákony jsou na vaší straně

12. února 2014 00:22

Doba, kdy aerolinky mohly odbít své klienty při dlouhém zpoždění jen poukázkou do předražených letištních bufetů, je dávno pryč. Evropská unie totiž výrazně posílila práva cestujících a ti by tak po neplánovaném čekání delším než tři hodiny měli bez váhání žádat o náhradu. Ve hře jsou tisícikorunové částky, navíc vymáhání odškodného je díky specializovaným firmám poměrně snadné.

Ilustrační foto

Žádat o kompenzaci lze dvojím způsobem. Buď se poškozený pasažér pustí do akce sám na vlastní triko, anebo se nechá zastoupit experty. První variantě se portál Krachy cestovek.cz věnoval nedávno v článku o hororové cestě letadlem firmy Travel Service, nyní se proto zaměříme na druhou možnost.

Na českém trhu podle informací naší redakce fungují tři hráči, kteří se specializují na kompenzace v letecké dopravě – Click2Claim, Skyplan.cz a Kompenzomat.cz. Využití jejich služeb má pochopitelně jednu velkou nevýhodu, a sice nutnost placení provize. Ta se pohybuje kolem 27 procent z vymožené sumy. Ale jinak plusy spíše převažují.

Zásadní výhodou je fakt, že se člověk nemusí o nic starat a neplatí nic předem. E-mailem stačí poslat letenku či doklad o jejím zaplacení a pak klasickou poštou také plnou moc. Tu zákazník dostane od „kompenzační“ firmy elektronicky, musí si ji vytisknout, vyplnit, podepsat a originál odeslat na uváděnou adresu.

Zpoždění musí zavinit dopravce

Žádost se může podat až 24 měsíců od data letu, lépe ale o něco dříve. Firma ji vyhodnotí a informuje klienta o výši kompenzace a tom, jestli má na odškodné vůbec nárok. Ten vzniká, pokud zpoždění zavinil dopravce a ne vyšší moc, tedy přírodní katastrofa, politické nepokoje nebo špatné počasí.

Vymahačská společnost se pak snaží s aerolinkami dohodnout, pokud to nikam nevede, obrátí se na soud. A tady se projevuje další výhoda těchto specializovaných firem. Mají totiž vlastní právníky, jejichž prostřednictvím na vlastní riziko podají žalobu, kterou ale dopravci obvykle prohrávají, protože zákony jsou jednoznačně na straně pasažérů.

Kompenzace je povinností

„Pokud byl váš let zrušen, výrazně zpožděn, přesměrován nebo vám byl odepřen nástup na palubu, máte nárok na finanční kompenzaci... Tato povinnost pro letecké přepravce vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 261/2004 a souvisejících právních předpisů,“ vysvětluje na svém webu firma Click2Claim.

Nárok vzniká v případech, pokud letiště, odkud turista odstartoval, leží na půdě členské země EU včetně Švýcarska, Norska a Islandu. „Popřípadě i na území jiných států, má-li dopravce sídlo na území ES,“ uvádí Kompenzomat.cz.

Soudní dvůr EU navíc v říjnu 2012 ještě potvrdil nárok na kompenzace a upřesnil nejednoznačný výklad. „Dle lucemburského soudu je možné na pasažéry, kterým byl let zpožděn o více než tři hodiny, nahlížet jako na ty, jimž byl zrušen,“ informoval server E15.cz.

A na jakou náhradu má vlastně cestující nárok? Záleží na délce cesty. Pro lety do 1500 kilometrů to je 250 eur, od 1500 do 3500 kilometrů 400 eur a nad 3500 km 600 eur, tedy při současném kurzu až 16 tisíc korun, což se i po odečtení provize rozhodně vyplatí. Celý proces od podání žádosti po výplatu kompenzace sice může trvat třeba dva roky, ale i tak by se každý měl domáhat svých práv.   

(rev)

Vytisknout