Letos zkrachovalá CK Partner Alivia prodala své know-how a databáze do Ruska

13. listopadu 2013 12:03

Nedávno jsme psali o zvláštních okolnostech krachu CK Partner Alivia a o konkurzní historii firem napojených na její majitele, manžele Blanky a Jiřího Jilemnických. Z insolvenčních dokumentů však stále vyplouvají na povrch další zprávy o neobvyklém fungování kanceláře. Její vlastníci třeba prodali databáze cestovky neznámé ruské firmě nebo insolvenční správkyni odevzdali neúplný seznam majetku.

Nedávno jsme psali o zvláštních okolnostech krachu CK Partner Alivia a o konkurzní historii firem napojených na její majitele, manžele Blanky a Jiřího Jilemnických. Z insolvenčních dokumentů však stále vyplouvají na povrch další zprávy o neobvyklém fungování kanceláře. Její vlastníci třeba prodali databáze cestovky neznámé ruské firmě nebo insolvenční správkyni odevzdali neúplný seznam majetku.

Informace o prodeji duševního vlastnictví do Ruska vyplynuly ze soupisu aktiv Partner Alivie. Zkrachovalá cestovka do něj zahrnula i pohledávku téměř 547 tisíc korun za společností OOO Centrtorg z Moskvy splatnou 1. března 2012, která vznikla „z důvodu prodeje firemního know how a databází.“

Jestli šlo i o klientské databáze dokument neuvádí. Pokud ano, tak osobní údaje zákazníků Partner Alivie teď vlastní jakási ruská firma, která neplatí své závazky a na níž je česká justice zřejmě krátká. Víc než rok a půl starý ruský dluh totiž insolvenční správkyně Sylva Rychtalíková označila za nevymahatelný.

Soupis majetku Alivie ovšem zahrnuje i další nestandardní položky. Jak jsme psali již před třemi týdny, zástupci CK přihlásili jako pohledávku i krádež částky 3 150 000 Kč. Znamená to, že cestovka držela ve své pokladně miliony korun v hotovosti. Policie ale případ na konci května odložila.   

Cestovka nepřiznala nákupy elektroniky

Správkyně Rychtalíková si v zářijové zprávě o své činnosti také stěžovala na špatnou spolupráci se zástupci Alivie, kteří v té době, tedy čtyři měsíce po krachu, i přes urgence nepředali kompletní účetnictví a evidenci majetku. Z pokladní knihy insolvenční správkyně navíc zjistila, že si cestovka v letech 2012 a 2013 pořídila „řadu mobilních telefonů, PC s přísl. a fotoaparát,“ které neuvedla do seznamu majetku.

Na špatnou komunikaci a neochotu ze strany jednatele Alivie Jiřího Jilemnického, respektive likvidátora Kamila Houdka, poukazovala i Union poisťovňa, u níž měla cestovka pojistku proti úpadku. „Zástupci CK však opakovaně odmítli a odmítají předložit požadované dokumenty,“ napsala v červnu Unionka. Podle Partner Aliviejsou ale stížnosti pojišťovny neodůvodněné. 

Alivia ECI vykazovala nepravdivé účetnictví

Ostatně o ne úplně perfektní spolupráci s panem Jilemnickým se zmiňuje i soud a konkurzní správkyně cestovky Alivia ECI, jejímž jednatelem a majitelem je rovněž Jiří Jilemnický. Alivia ECI spadla v roce 2001 do konkurzu, který se táhl přes deset let. Soud totiž během řízení zrušil návrh na vyrovnání s věřiteli. Zdůvodnil to mimo jiné složitou spoluprací s firmou a nesrovnalostmi v jejích financích.

„Účetnictví bylo vykazováno nepravdivě, konečný stav účtů k 21.1.2001 je nesprávný,“ uvedl soud  v usnesení o zamítnutí vyrovnání z dubna 2010. Kvůli špatně vedenému účetnictví byla dokonce správkyně „nucena podat proti jednateli úpadkyně žalobu na zaplacení částky 3.506.268,34 Kč.“ Pro upřesnění zopakujme, že jednatelem je míněn pan Jilemnický a úpadkyní firma Alivia ECI.

Věřitelé Niko Centra přišli o miliony

Připomeňme, že v březnu 2010 skončil konkurz další cestovky, od níž vedou linky k samotné Partner Alivii a jejím majitelům, manželům Jilemnickým. Jde o společnost Niko Centrum, kvůli jejímuž krachu přišly státní instituce skoro o čtyři miliony korun a ostatní věřitelé o dalších 11 milionů.

V téže době s posvěcením úřadů v čele s tradičně laxním ministerstvem pro místní rozvoj zároveň nerušeně fungovala Partner Alivia, jejíž bankrot o tři roky později, tedy letos v květnu, se zařadil mezi největší krachy v cestovním ruchu za poslední roky.

(rev)

Vytisknout