Zirhamia beze slova přiznává, že porušuje platné zákony

21. října 2013 00:52

Když redakce portálu Krachy cestovek zveřejnila svůj první článek o „značce“ Zirhamia, polovina této nikde oficiálně registrované značky (Ing. Jerzy Szurman) nám napsal, že máme článek stáhnout nebo že nás tzv. dá právníkovi. Na naši reakci ale Zirhamia již nahlas nereagovala…

Screenshot z webu Zirhamia, začátek října 2013

Minulý týden jsme v našem článku přinesli jasné a nezpochybnitelné důkazy, v čem Zirhamia a oba podnikatelé – resp. osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) - Ing. Jerzy Szurman a Bc. Jan Miřacký, kteří se na webu za ní schovávali, porušují platné zákony.

Například tím, že na webu Zirhamia jsou v položce kontanty uvedeni oba zmínění podnikatelé. A pokud jsou stránky www.zirhamia.cz stránkami, na nichž tito podnikatelé nabízejí své služby v cestovním ruchu, pak na nich chyběly podstatné údaje, zejména místo podnikání a údaje o zápisu v evidenci živnostenského rejstříku.

Úvodní screenshot stránek Zirhamia dokumentuje stav ke dnu zveřejnění prvního článku o „značce“ Zirhamia. Kopie obrazovky (níže) webu Zirhamia ze dne 16. 10. 2013 dokládá, že „zirhamisté“ beze slova změnili údaje na svém společném webu, na němž společně nabízejí „expedice“, které jsou podle našeho názoru „zájezdy“.

Chtěli jsme Jerzymu a Johnnymu napsat, že takhle to je pořád špatně, ale úkolem portálu Krachy cestovek.cz není vysvětlovat podnikatelům v cestovním ruchu, jak by měli podnikat v souladu se zákony, ale chránit spotřebitele, aby nepřicházeli o své peníze. Jak vidno, zřejmě jim další opravu poradil někdo jiný, protože stránka „Kontakt“ na webu Zirhamia se během několika málo dnů opět změnila, viz níže.

Ale ale, chlapci, chlapci. Ani takhle to není správně!

Stále ještě chybí údaje o evidenčních listech vašich živnostenských listů a datum, od kdy jste zapsaní v Živnostenském rejstříku, viz níže názorné informace z webu Podnikatel.cz.

(red)

Vytisknout