ČNB: Novela zákona o cestovním ruchu současné problémy neodstraní

11. června 2013 09:53

Česká národní banka dává za pravdu kritikům novely zákona č. 159/1999 Sb. o podnikání v cestovním ruchu, kteří tvrdí, že 100% ochrany se turisté ani po přijetí obnovené normy patrně nedočkají. Vyplynulo to ze stanoviska ČNB k návrhu novely, které má redakce Krachů cestovek k dispozici. Přitom dnes začíná schůze Poslanecké sněmovny, na jejímž pořadu je projednání novely v prvním čtení.

Zdroj: Archiv PS Poslanci mají v plánu projednat novelu zákona o cestovním ruchu.

„Návrh zákona v předložené podobě pravděpodobně nepovede k odstranění všech stávajících aplikačních nejasností a problémů,“ uvádí se ve vyjádření centrální banky pro portál Krachy cestovek.cz. Připomeňme, že dlouho očekávanou novelu zákona o cestovním ruchu z dílny ministerstva pro místní rozvoj schválila vláda v půli května. Vládní návrh však obsahuje množství sporných ustanovení. Pojišťovny si například nechtějí nechat líbit, že jim novela nařizuje plnit i nad rámec sjednaného pojistného limitu.

Česká národní banka dlouhodobě sleduje segment pojištění cestovních kanceláří pro případ jejich úpadku, a to jak z hlediska obezřetného provozování pojišťovací činnosti, tak z hlediska výkonu této činnosti s odbornou péčí,“ uvádí se ve vyjádření ČNB, která v této souvislosti s ministerstvem pro místní rozvoj komunikovala a upozorňovala jej „na možný dvojí výklad ustanovení tohoto zákona…“

Cílem ČNB je totiž nastavení zákonných podmínek takovým způsobem, aby „byl splněn účel právní úpravy, kterým je ochrana spotřebitele před úpadkem cestovní kanceláře, za současného nevytváření nadměrných rizik pro pojišťovny, resp. umožnění efektivního řízení těchto rizik.“

A to je kámen úrazu, protože po zrušení pojistného stropu se pojišťovnám kontrola nad riziky velmi ztíží. Jenže pojišťovny jsou finančními institucemi, které podle zákona musí postupovat obezřetně. „Zejména nesmí provádět svoji činnost způsobem, který ohrožuje její bezpečnost a stabilitu,“ vysvětlil pro Krachy cestovek.cz komunikační odbor centrální banky. Zároveň zdůraznil, že to platí i pro pojištění proti úpadku CK. „ČNB nevidí v této souvislosti důvod pro výjimku z této zákonné povinnosti pojišťovny.“

Česká národní banka se zatím nechce vyjadřovat k možným dopadům novely, ani ke svému dalšímu postupu. Počká si až na konečnou podobu normy, jak jí schválí zákonodárci. Nynější projednávání návrhu nicméně hodlá sledovat a „případně poskytne potřebnou odbornou konzultaci týkající se obezřetného provozování pojišťovací činnosti…“

Portál Krachy cestovek.cz již v minulosti upozorňoval na problémy, které novelu provázely. Hlavně značný skluz, jež nabrala při svém vzniku na ministerstvu pro místní rozvoj. To slibovalo, že bude platit již od letošní sezony. Bohužel realita se s původními sliby zcela rozchází. Pokud úprava projde parlamentem, cestovní ruch se začne podle ní řídit až od příštího roku. Navíc pojišťovny vyhrožují, že bez pojistných stropů nebudou cestovní kanceláře vůbec pojišťovat.  

Současná podoba zákona č. 159/1999 Sb. o podnikání v cestovním ruchu je zcela nevyhovující, protože jak praxe ukázala, nedokáže ochránit peníze poškozených klientů padlých cestovek. Nyní tedy vychází najevo, že nová podoba této špatné právní úpravy možná přinese víc škody než užitku. Krachy cestovek budou osud zákona a hlavně jeho dopad na turisty i nadále sledovat.

(rev)

Vytisknout