Nákup zájezdu, 4. díl. Reklamace

6. května 2013 10:16 / Aktualizováno 6. května 2013 10:25

V předchozích dílech našeho seriálu jsme se věnovali výběru správné cestovní kanceláře, výši požadovaných záloh a naposledy i stornopoplatkům. Nyní popíšeme, jak postupovat při reklamaci zájezdu.

Ilustrační obrázek. Foto: Archiv

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že za všechny objednané služby odpovídá organizátor zájezdu, tedy cestovní kancelář. U té zákazník reklamuje bez ohledu na to, jestli nedostatky zavinili hoteliér nebo třeba aerolinky.

Podle časopisu dTest je třeba reklamovat bez dlouhého otálení, nejlépe již v průběhu dovolené přímo u delegáta, který může případné vady odstranit. Nicméně zákonná lhůta pro podání reklamace jsou tři měsíce od konce zájezdu. „Je vhodné reklamaci uplatnit písemně a spolu s tím důvody reklamace doložit (potvrzení, foto, svědecké výpovědi apod.),“ uvedl dTest.

Viceprezident AČCKA Tomio Okamura radí poslat cestovce stížnost doporučeným dopisem, v němž zákazník vylíčí, jaké služby neodpovídaly cestovní smlouvě. „Doporučujeme, aby si klient nechal tyto nedostatky přímo na místě pobytu potvrdit od delegáta cestovní kanceláře,“ vysvětlil Okamura. Kopii potvrzeného dokumentu pak odesílatel přidá k dopisu. Pokud nevíte, jak reklamaci formulovat, využijte vzor ze stránek dTestu.

Reklamaci musí cestovka vyřídit nejpozději do 30 kalendářních dnů. „A to i v případě, kdy nebyla uplatněna přímo u cestovní kanceláře, … ale jen u cestovní agentury, která prodej zájezdu zákazníkovi zprostředkovala,“ konstatoval dTest.

Po uplynutí lhůty je podle časopisu možné podat podnět pro porušení zákona České obchodní inspekci, která však nevstupuje do sporu mezi zákazníkem a CK. „Pokud není spotřebitel s vyřízením reklamace spokojen, může se ochrany svých práv domáhat soudní cestou,“ dodal časopis.

Na závěr ještě jedna důležitá rada. Cestovní smlouva nesmí podle dTestu vylučovat nebo omezovat zodpovědnost cestovky za špatné služby. „Ujednání ve spotřebitelských smlouvách, která obsahují taková nepřiměřená ujednání, jsou totiž absolutně neplatná,“ zdůraznil dTest.  

(rev)

 

Vytisknout