Asociace sdružující cestovky zastupují jen malou část trhu

2. dubna 2013 11:18 / Aktualizováno 5. dubna 2013 14:38

V České republice fungují dvě navzájem si konkurující asociace, které sdružují cestovní kanceláře a agentury. Mají podobné názvy a stejný cíl – hájit zájmy svých členů. Kvůli ochraně spotřebitelů rozhodně nevznikly. Celkově do svých řad přilákaly pouhou čtvrtinu cestovek.

Foto: Archiv Ilustrační obrázek.

Nedávný průzkum občanského sdružení Krachy cestovek navíc ukázal, že většina poškozených klientů padlých CK na členství touroperátora v některé z profesních organizací už vůbec nekouká. 

Starší z těchto sdružení je Asociace cestovních kanceláří ČR (ACKČR), za níž v médiích vystupuje její místopředseda pro vnější vztahy a majitel cestovní kanceláře Marco Polo Jan Papež. Druhou organizací je Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), kterou proslavil hlavně její někdejší mluvčí a současný senátor Tomio Okamura.

Obě sdružení mají dohromady 397 regulérních členů (větší je AČCKA, která jich registruje 211, ACKČR organizuje 186 subjektů), z toho cestovních kanceláří je celkem 276, zbytek jsou hlavně agentury. Skutečný počet angažovaných CK je ale menší, protože některé se aktivně přihlásily do obou asociací. My jsme takových subjektů napočítali 11. Takže souhrnně je v asociacích kolem 265 cestovek.

Číslo to není nijak valné. V České republice totiž momentálně působí kolem 1090 touroperátorů s platnou koncesí, z čehož vyplývá, že asociace zastupují pouhou čtvrtinu trhu.

Jak vyplynulo z našeho nedávného průzkumu mezi stovkami zákazníků padlých cestovek, lidé už zaznamenali, že při krachu CK jim asociace nepomohu. Názor většiny respondentů na členství touroperátora v profesním sdružení vystihla jedna z poškozených klientek: „Po naší zkušenosti to bylo ve finále k ničemu.“

Omezený je také vliv obou sdružení na podobu právních předpisů. Podle nestora českého turistického ruchu Zdeňka Honka žádná z asociací není oficiálním připomínkovým místem v legislativním procesu. „Tudíž jejich vyjádření nemůže být pro tvorbu zákonů závazné,“ prohlásil Honek. 

Navíc je ještě potřeba zdůraznit jednu zásadní věc. Obě vznikly, aby obhajovaly zájmy svých členů, tedy cestovek a agentur. Představitelé asociací se sice snaží v médiích vyvolat dojem, že bojují i za klienty CK, ale to rozhodně není primární důvod jejich existence. Obě profesní sdružení mají své cíle a poslání ukotvené ve stanovách.

„Posláním AČCKA je zastupování a ochrana hospodářských a dalších oprávněných zájmů svých členů, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže,“ uvádí stanovy AČCKA. O ochraně klientů tu není ani slovo. Citovat druhou organizaci je zbytečné, protože její poslání napsané ve stanovách je velmi podobné.

(rev)

Vytisknout