Beru 9000 čistého, dušoval se soudu Jaroslav Hlinomaz ze zkrachovalé CK Redgreentours

14. listopadu 2012 08:20

Jaroslav Hlinomaz, který letos poslal do insolvence svou CK Redgreentours, za sebou nechal dluhy za víc než 20 milionů korun. Nespolupracoval s pojišťovnou, která se měla postarat o jeho klienty, a zpočátku ani s insolvenčním správcem.

Pekárna provozovaná panem Hlinomazem Foto: Krachy cestovek.cz

Jaroslava Hlinomaze umravnila až hrozba padesátitisícové pokuty za neplnění povinností. Dne 18. října letošního roku se tedy konečně dostavil na jednání do budovy Městského soudu v Praze, aby soudkyni Janě Pečánkové odpověděl na klíčové otázky.

Jedna z nejdůležitějších se pochopitelně týkala jeho majetkových poměrů a možností, jak mohou věřitelé dostat zpět své peníze. Celkem bylo přihlášeno 41 pohledávek ve výši 23 349 756,68 Kč, i když některé z nich správce Jasinský později z různých důvodů neuznal.

Hlinomaz informoval soud, že veškerý jeho současný příjem tvoří částka 9000 korun vyplácená jako mzda za výkon profese pekař/cukrář firmou Redgreentour Agency. Ta samozřejmě patří rovněž Hlinomazovi.

Jak už Krachy cestovek upozornily, v insolvenčním rejstříku lze zjistit mimo jiné to, že přes tuto firmu v minulosti odtékaly peníze, které měly figurovat v účetnictví stejnojmenné cestovní kanceláře.   

„Účetnictví CK Redgreentours je neúplné, neboť je zřejmé, že část finančních toků šla skrz účelově založenou Redgreentour agency. Tato účelově založená společnost se záměrně podobným jménem sloužila panu Hlinomazovi k vyvádění majetku.“ To konstatoval insolvenční správce Jasinský na základě informací z Finančního úřadu pro Prahu 2.

Před soudem Hlinomaz insolvenčnímu správci také slíbil, že mu předá počítače a další kancelářské vybavení, které po jeho zkrachovalé cestovce zbylo. Správce však už dříve soud informoval: „Osobně jsem navštívil sídlo dlužníka, kde mi bylo řečeno, že veškerý movitý majetek dlužníka byl odvezen panem Hlinomazem ke dni 9. 7. 2012 a v současnosti se v sídle dlužníka nenachází již ničeho ve vlastnictví dlužníka.“

Jak si s touto situací poradí soud, to ukáží další týdny.

(der)

Vytisknout