Judikát: Vše musí být přímo ve smlouvě, jinak je neplatná

26. října 2012 14:45

Cestovní smlouva je neplatná, neobsahuje-li časový rozvrh plateb, ale místo toho jen odkaz na rozvrh plateb ve všeobecných podmínkách, byť jsou součástí smlouvy. Vyplývá to z judikatury soudů, tedy konkrétně z rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, který před třemi lety v této souvislosti řešil poměrně komplikovanou kauzu.

Ilustrační foto

Ukázalo se, že klienti při podpisu cestovních smluv zaplatili zálohy, jenže smlouvy tuto skutečnost neodrážely. Klienti přitom po cestovce požadovali náhradu škody, případně slevu z ceny zájezdu. Tvrdili, že žalovaný nesplnil povinnosti z cestovní smlouvy: ubytování, doprava a služby průvodce nebyly poskytnuty v plném rozsahu a v odpovídající kvalitě a také nebyl dodržen program zájezdu. To vše reklamovali jak na místě, tak po návratu.

Žalovaný podnikatel namítal, že cestovní smlouvy byly uzavřeny platně, zákonem požadované náležitosti byly obsaženy v cestovní smlouvě a v katalogu cestovní kanceláře pro daný rok. Například k tvrzení žalobců, že v náhradním hotelu netekla voda, majitel cestovky uvedl, že v tomto hotelu netekla pouze voda teplá, což však zapadá do „latinskoamerického standardu“, jak shodně vypověděli někteří svědci.

K výtkám žalobců ohledně nenaplnění programu zájezdu, jak byl prezentován v cestovní smlouvě, zdůraznil, že přislíbená lokalita navštívena nebyla, ale skluz v programu zájezdu byl způsoben objektivními skutečnostmi, které nebylo v silách žalovaného ovlivnit.

„Již s ohledem na absenci rozvrhu plateb ceny v cestovních smlouvách je třeba cestovní smlouvy uzavřené mezi žalobci a žalovaným hodnotit jako neplatné,“ korunoval to následně krajský soud. Podle něj však nepochybné, a ani mezi účastníky řízení v tom nebyl spor, že na základě neplatných cestovních smluv bylo plněno.

„Došlo tak k plnění bez platného právního důvodu, a proto na obou stranách došlo k bezdůvodnému obohacení. Na straně žalobců představuje bezdůvodné obohacení konzumování žalovaným poskytnutých služeb v souvislosti se zájezdem, na straně žalovaného představuje bezdůvodné obohacení cena zaplacená za zájezd,“ nešetřil klienty cestovky ani jejího majitele krajský soud.

V řízení před okresním soudem podle něho došlo k vadě, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, přičemž v odvolacím řízení nemohl soud sjednat nápravu.

A s tím to krajský soud zase vrátil na soud okresní.

(red)

Vytisknout