CK zaniklo pojištění, ale ministerstvo to nikde nezveřejní

17. října 2012 09:00

Skutečnosti, že zákon o povinném pojištění CK a jeho naplňování ministerstvem pro místní rozvoj je jako práce poloslepého a jednorukého, si už všímají i vysokoškolští studenti ve svých diplomových pracích.

Jedním ze zásadních momentů je to, že i když cestovka přijde o koncesi, protože nebyla řádně pojištěna, ministerstvo to nemusí nikde zveřejnit, a lidé se to tak nemají šanci dozvědět.

„V případě, kdy cestovní kancelář nemá sjednané pojištění záruky či nezažádala o jeho prodloužení, podává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podnět příslušnému živnostenskému úřadu k odejmutí koncese na provozování cestovní kanceláře. Pojistná smlouva mezi cestovní kanceláří a pojišťovnou je uzavírána na dobu určitou, obvykle na rok,“ píše studentka Markéta Kvasničáková ve své letošní diplomové práci o pojištění v cestovním ruchu vypracované na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

A pokračuje: „Obě smluvní strany ji však mohou vypovědět. Výpověď by měla být ze zákona nahlášena MMR. Ministerstvo však není povinno zveřejňovat seznam cestovních kanceláří, kterým pojištění zaniklo. V pravomoci MMR je pouze podat návrh na odebrání koncese.“

„V situaci, kdy pojištění cestovní kanceláři zanikne a cestovní kancelář dále podniká bez tohoto pojištění, přestože je to v rozporu se zákonem, provizní prodejci a zákazníci cestovní kanceláře se nemají šanci tuto skutečnost dozvědět včas. To považuji za velký nedostatek stejně jako zdlouhavý postup živnostenských úřadů při odebírání jednotlivých koncesí,“ pozastavuje se studentka.

(red)

Vytisknout