Ztrátu radosti z dovolené lze žalovat i v Česku

5. října 2012 11:15

Ztrátu radosti z dovolené lze žalovat také v Česku. Připravte se ale na několikaletý spor, protože CK se určitě odvolá, neboť cestovky u nás nejsou zvyklé na důslednou obranu ze strany zákazníků.

Ilustrační foto: www.bylinky.eu

Odškodnění za ztrátu radosti z dovolené není jen výsada německého práva, o němž jsme psali. Žalovat zničený požitek půjde u nás ještě lépe na základě nového občanského zákoníku, který začíná platit už od ledna příštího roku.

Potíž je v tom, že když lidé vidí, jak je úřadům víceméně jedno, kdo v cestovkách podniká, a jak se vlečou soudní spory, tak většinou po návratu ze zkažené dovolené rezignují, a nemají už odhodlání se u soudu poprat o svá práva.

Nový občanský zákoník „zavádí na první pohled nové instituty k ochraně práv zákazníků v rámci poskytování zájezdů na základě cestovních smluv. Tato úprava je určitě důležitá z pohledu informovanosti zákazníka a celkového přehledu o právním řádu. Už dnes však zákoník nabízí možnosti ochrany práv, byť nejsou příliš využívány,“ komentuje „nového občana“ z pohledu cestovních smluv právník Vojtěch Mihalík na stránkách epravo.cz.

Podle něho ale i dnes lze žalovat náhrady za ztrátu prožitku z dovolené. Nicméně na druhou stranu cestovky šikovně mezi paragrafy bruslí: jednostranně si mění pravidla ve smlouvě, podle toho, jak se jim to hodí. Od ledna 2013 by se jim to mělo ztížit.

„Nový občanský zákoník výslovně obsahuje i úpravu tzv. náhrady škody za narušení dovolené. Zdá se to být novinkou, která nemá ekvivalent v současné právní úpravě, neboť ta řeší zásadně hmotnou škodu a nikoliv imateriální. I nyní však můžeme nalézt úpravu, o kterou lze tento nárok opřít,“ analyzuje Mihalík.

Takže i dnes se v žalobě na odškodnění za ztrátu radosti lze opřít o určité odkazy v právu, nicméně všem otráveným klientům doporučujeme, aby si počkali na leden 2014, kdy nový občanský zákoník vstoupí v platnost. Tuto situaci totiž popisuje naprosto zřetelně a jasně. Samozřejmě druhá věc je dokazování u soudu – proto, když jedete na dovolenou, tak pečlivě studujete smlouvu, všechny její přílohy, vše si schovejte a to, co se vám na dovolené nelíbí, fotografujete a filmujte, případně si zajistěte svědky, respektive svědecké výpovědi, o tom, jaké zážitky, o nichž se v katalogu nepsalo, jste museli absolvovat.

Každopádně opora pro odškodnění za ztrátu radosti z dovolené je i v evropské judikatuře. Například Evropský soudní dvůr v rozsudku z března 2002 ve sporu klientky Simone Leitner s cestovkou TUI Deutschland vymezil pojem škoda tak, že zahrnuje také újmu na nehmotných statcích (včetně psychické újmy) vyvolanou nesplněním či vadným plněním závazku.

(red)

Vytisknout