Úřady jsou naprosto laxní, analyzuje studentka

2. října 2012 13:39

Podává-li MMR na základě sdělení od pojišťovny podnět živnostenskému úřadu k odejmutí koncese cestovní kanceláři, z jakého důvodu poté neověří, zda k odejmutí skutečně došlo? Podobné otázky už nezaznívají jen v českých médiích. Tahle pochází z diplomové práce, kterou letos obhajovala na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze studentka Markéta Kvasničáková.

Informace si ministerstvo podle šéfa odboru cestovního ruchu Aleše Hozdeckého páruje na konci roku

Markéta Kvasničáková ve své diplomové práci konstatuje: „Je zapotřebí kontrolovat, zda živnostenské úřady včas zamezují podnikání cestovním kancelářím bez povinného pojištění. Je téměř nepochopitelné, že doposud neexistuje informační povinnost živnostenských úřadů vůči MMR ohledně výsledků jejich činnosti.“

Diplomka upozorňuje, že v současné době žádná garance státu neexistuje přesto, že by měl být stát určitým způsobem zodpovědný za činnost cestovních kanceláří. „Navrhovala bych důkladnější činnost MMR a přísnější postup živnostenských úřadů bez zbytečných odkladů a prodlužování při odebírání koncesí,“ zdůraznila autorka.

Označuje za alibismus, aby se případně MMR schovávalo za to, že nemůže ze zákona publikovat seznam cestovek, které nemají platné pojištění. Právě MMR je totiž hlavním odborným garantem a tvůrcem zákona o cestovním ruchu.

MMR přiznalo, že si v průběhu roku neověřuje, zda jeho návrhy na odebrání koncesí byly živnostenskými úřady realizovány. Tyto informace se prý „párují“ až ke konci roku, zaznělo v polovině července z úst ministerského úředníka Aleše Hozdeckého, který šéfuje odboru cestovního ruchu.

(red)

Vytisknout