MMR zašantročilo prováděcí předpisy k zákonu o podnikání v cestovním ruchu

4. září 2012 11:41

Šokující informace přinesl v neděli internetový zpravodajský server Parlamentní listy.cz. Jeho redakci se podařilo zjistit, že Ministerstvo pro místní rozvoj zašantročilo klíčové dokumenty, které jsou rozhodující pro praktické dopady zákona o podnikání v cestovním ruchu.

Popisek: Nějak takhle zřejmě na MMR nakládají s klíčovými dokumenty, které jsou starší než 10 let Zdroj: www.praha.eu

Zástupce ředitele odboru komunikace MMR Marek Ženkl odpověděl na otázku, proč ministerstvo před 12 roky schválilo pojišťovně Generali všeobecné pojistné podmínky umožňující odškodnění pouze do výše sjednaného pojistného limitu, takto:

„Vzhledem k tomu, že uplynula 10-ti letá lhůta pro archivaci, tento materiál nemáme možnost dohledat.“

Nebylo by divu, kdyby „zmizení“ těchto dokumentů bylo jen předstírané. Ve všeobecných pojistných podmínkách se říká: „Převýší-li součet nároků všech pojištěných… pojistnou částku, plnění pojistitele každému z nich se sníží v poměru sjednané pojistné částky k součtu nároků všech těchto pojištěných.“ Právě podle nich se Generali řídí při výplatě odškodnění poškozeným klientům zkrachovalých CK a jimi se zaštiťuje, když obhajuje správnost svého postupu.

Jestli ale na MMR pojistné podmínky skutečně už „nearchivují“, je to ještě daleko horší. Ministerstvo funguje od 1. listopadu 1996 a podle údajů na jeho webových stránkách je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví.

Pokud MMR „poztrácelo“ všechny dokumenty starší deseti let, tedy ty, které vydalo nebo posvětilo od roku 1996 do roku 2002, čím se dnes řídí dění ve všech těchto oblastech?

Jak ministerstvo dokáže posoudit, zda se vše kolem bydlení, cestovního ruchu nebo třeba pohřebnictví, děje podle platné právní úpravy?

A najde se vůbec někde na Staroměstském náměstí číslo 6 alespoň jeden výtisk zákona 159/1999, který jeho úředníci tak rádi a tak zasvěceně vykládají?! Zákon je přece už také 12 let starý, podle ministerské logiky jej tedy rovněž není třeba archivovat!

Vytisknout