MMR dokolečka tvrdí, že zákon o podnikání v cestovním ruchu je v pořádku. Kdo další si to myslí?

20. srpna 2012 09:54

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo minulý pátek už několikátý rozklad k zákonu 159/1999 o podnikání v cestovním ruchu. Ani tentokrát nepřipouští jakoukoli vlastní chybu a opět nenabízí poškozeným klientům zkrachovalých cestovek a zejména zákazníkům BG Travel žádný použitelný návod na vrácení peněz za neuskutečněnou dovolenou. Podle ministerských úředníků je navíc zákon, jehož katastrofální mezery už kritizuje snad každý, zcela v pořádku.

Budova České národní banky Foto: ČNB

Ministerstvo v minulosti pod tíhou důkazů několikrát přiznalo, že zákon ve své současné podobě umožňuje různé výklady. V dokumentu nazvaném „Stanovisko MMR ČR k problémům cestovní kanceláře BG Travel“ se ale znovu vrací k obvyklému klišé o povinnosti pojišťovny vyplatit stoprocentní odškodnění, které se už mnohokrát v uplynulých 12 létech ukázalo být naprosto odtržené od reality.

Ani slibům MMR, že na pojišťovnu pošle kontrolu, není radno příliš věřit. Na diskusním fóru Orbion.cz se totiž už před několika dny objevilo prohlášení České národní banky, která v reakci na podnět jednoho z poškozených klientů BG Travel (ten ministerstvo a jeho „akční“ úředníky zřejmě předběhl) dává jasně najevo, že jí do sporu mezi MMR, pojišťovnou a klienty CK domáhajícími se peněz nic není. Věcí se proto zabývat nebude.

ČNB mimo jiné potvrzuje i to, co už jsme všichni několikrát slyšeli od pojišťovny: Odpovědnost za stanovení pojistné částky nese primárně cestovní kancelář, která si sjednává pojištění.

V prohlášení ČNB se dále píše: „Česká národní banka považuje za nezbytné zdůraznit, že výše poskytnutého pojistného plnění je obecně otázkou soukromoprávní, do které není Česká národní banka oprávněna jakkoliv zasahovat.“

Jen tak mezi řečí ČNB vyvrací jeden z nejčastěji používaných argumentů, kterými MMR a asociace cestovek obhajují údajnou jednoznačnost zákona ve věci povinnosti pojišťovny vyplácet stoprocentní odškodnění vždy a za všech okolností.

I ve svém aktuálním stanovisku MMR znovu odkazuje na § 7 odst. 3 zákona č. 159/1999, který říká: „Pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění nebo snížit jeho výši v případě, dozví-li se po pojistné události, že cestovní kancelář vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojištění podstatné.“

Česká národní banka na to ale reaguje velmi jednoznačně. Podle její odpovědi klientovi se v případě BG Travel „nejedná o odmítnutí nebo snížení pojistného plnění, ale o vyplacení pojistného plnění do výše sjednaného pojistného limitu“.

Aby bylo úplně jasno, přidává odbor komunikace ČNB pěkně po lopatě: „Česká národní banka oznamuje, že na základě Vašeho podnětu neshledala důvody k zahájení řízení z moci úřední.“

Přesto se ministerstvo pokouší vzbudit dojem, že podniká „rázné kroky“. Že by na Staroměstském náměstí číslo 6 o tomhle stanovisku nevěděli?

(red)

Vytisknout