Evropský soudní dvůr už o Česku rozhodoval

8. srpna 2012 07:23

Spory nejen kolem rakouského, ale i kolem českého cestovního ruchu už musel řešit i Evropský soudní dvůr. Důvodem zatím nebyla spotřebitelská kauza, ale spor se státem o daně. Dokládá to spis z letošního března, kdy turistický autobusový přepravce Star Coaches s. r. o. se u evropského soudu bránil proti českému finančnímu úřadu, který po firmě chtěl více peněz na DPH, a jehož daňový nárok de facto potvrdil už před tím český soud.

Zdroj: www.svetvnakupnimkosiku.cz

Star Coachesse zabývá autobusovou přepravou osob v České republice a mezi členskými státy EU. Tuto přepravu zajišťuje vlastními autobusy, nebo prostřednictvím subdodavatelů, což jsou dopravní společnosti, jejichž plnění podléhají DPH.

Zákazníky Star Coaches jsou výlučně cestovní kanceláře usazené v ČR nebo v jiných členských státech. Společnost se svými zákazníky vždy jedná vlastním jménem.

Pokud přepravu osob zajišťuje prostřednictvím subdodavatelů, nárokuje si podle finančního úřadu nadměrný odpočet na základě obecného režimu DPH a svým zákazníkům vystavuje fakturu s vyčíslením DPH.

Finanční úřad pro Prahu 5 dospěl k závěru, že tato společnost poskytuje cestovní služby a namísto obecného režimu DPH měla uplatňovat zvláštní režim zavedený pro cestovní kanceláře. Star Coaches se proti tomuto platebnímu výměru odvolala.

Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu to zamítlo. Firma tedy podala žalobu k Městskému soudu v Praze, který ji rovněž zamítl. Společnost Star Coaches poté podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Evropský soudní dvůr dal nakonec, ve zkratce řečeno, za pravdu firmě, i když upozornil na určitá ALE.

Evropský soud v odkazu na judikaturu v souvislosti s jiným případem upozornil, že „bez ohledu na formální povahu hospodářského subjektu jsou důvody, na nichž se zakládá zvláštní režim použitelný na cestovní kanceláře a organizátory turistických zájezdů, platné rovněž v případě, že tento subjekt není cestovní kanceláří nebo organizátorem turistických zájezdů ve smyslu, který je těmto pojmům běžně přisuzován.“

Podle evropských soudců není vyloučeno, aby se zvláštní režim DPH pro cestovky vztahoval na služby autobusového přepravce, jenž v případě, že nepoužívá vlastní autobusy, využívá přepravních služeb subdodavatelů, kteří jsou plátci DPH.

Pokud jde ale o Star Coaches, evropský soud uvádí, že „poskytuje pouze přepravní služby cestovním kancelářím bez jakýchkoliv dalších služeb. Tato společnost neposkytuje žádnou službu, jako je ubytování, průvodcovská činnost nebo poskytování rad.“

Z toho vyplývá, že „služby poskytované Star Coaches nejsou v žádném případě totožné se službami nabízenými cestovní kanceláří nebo organizátorem turistických zájezdů,“ pravil Evropský soudní dvůr.

Zdůraznil, že přepravní společnost, která pouze zajišťuje přepravu osob tím, že poskytuje autobusovou přepravu cestovním kancelářím, a neposkytuje žádné další služby, jako je ubytování, průvodcovská činnost nebo poskytování rad, neuskutečňuje plnění, na která se vztahuje zvláštní režim pro cestovní kanceláře podle směrnice o DPH.

(der)

Vytisknout