Soud: online formulář není cestovní smlouva!

2. srpna 2012 08:08

Při vyplňování jakýchkoli formulářů na internetových stránkách je od jisté doby velmi opatrná žena z Kutné Hory. Na webu cestovní kanceláře vyplnila formulář označený jako cestovní smlouva - závazná přihláška k zájezdu. Podivila se, když místo dalšího jednání s cestovkou dostala rovnou fakturu na 25 tisíc korun. Rozhodla se, že s takovou firmou raději nikam nepojede.

Ilustrační foto

Tím to ale neskončilo. Cestovka se totiž obrátila na soud.

O věci rozhodoval nejprve ten okresní, později pak v odvolacím řízení i krajský. Oba dospěly ke shodnému závěru, že „cestovní smlouva“ z internetu je neplatná, neboť nebyla uzavřena podle občanského zákona v písemné formě. Cestovka ale trvala na svém.

Věc se dostala až kNejvyššímu soudu. Ten to sice vrátil zpět na okres, ale konstatoval, že formulář vystavený na webových stánkách žalobkyně (cestovky) nevyhovuje požadavku adresnosti návrhu na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku.

Nebyl totiž určen (adresován) konkrétní osobě (osobám), a nesplňuje ani požadavek písemnosti právního úkonu učiněného elektronickými prostředky, jelikož není opatřen elektronickým podpisem.

„Formulář vyplněný návštěvníkem webových stránek (CK) slouží cestovní kanceláři ke sdělení zájmu o zájezd do konkrétní lokality v blíže určeném období a k získání osobních údajů, nezbytných k předložení návrhu cestovní smlouvy. Je impulzem k iniciativě cestovní kanceláře předložit adresovaný písemný návrh smlouvy zákazníkovi,“ dodal Nejvyšší soud.

Pouze na základě takového návrhu podepsaného jednající osobou, případně návrhu předkládaného prostřednictvím elektronických prostředků, opatřeného zaručeným elektronickým podpisem, může být završen kontraktační proces – dojde k uzavření smlouvy.

(red)

Vytisknout