Prohlášení Petra Srbka z CK Vivamonde

1. srpna 2012 10:06

Občanská iniciativa Stop Krachům cestovek! obdržela dopis někdejšího obchodního a marketingového ředitele cestovní kanceláře Vivamonde pana Petra Srbka, v němž vysvětluje situaci kolem úpadku CK Vivamonde a vyslovuje víru, že toto jeho prohlášení zveřejníme, „aby klienti měli opravdu relevantní informace“.

Koláž: krachy cestovek.cz

Přání pana Petra Srbka nemáme důvod nevyhovět, neboť právě poškození klienti CK Vivamonde jsou těmi nejpovolanějšími, kdo mají právo tyto informace znát, posoudit a vyhodnotit, resp. podaná vysvětlení přijmout či odmítnout.

Dnes tedy předmětný dopis publikujeme na portálu Krachy cestovek.cz, najdete jej v příloze tohoto článku. Protože ale má osobní formu, měl bych a budu na jeho obsah reagovat také já. Text mé odpovědi následuje.

Jan Kratochvil

Vážený pane,

v souladu s Vaším přáním Váš dopis zveřejňujeme. Jak jeho obsah a podaná vysvětlení vyhodnotí postižení klienti, to ponecháváme na nich. Jelikož jste ale dopisem zároveň oslovil mě osobně, dovolte, abych svůj názor vyjádřil i já. 

Nevím, co Vás vedlo k tomu, že jste za podmínek, které popisujete, přijal pozici obchodního a marketingového ředitele CK Vivamonde. Neznám ani obsah smlouvy, kterou byla Vaše činnost v CK specifikována.

Vycházím-li ale z Vámi uváděných úkolů, tj. propagovat společnost na veřejnosti a rozběhnout spolupráci v oblasti sportovních soustředění a skupinových zájezdů, nemohu se nezeptat: když jste to tedy nebyl Vy, kdo byl v CK Vivamonde tím, kdo stanovil strategii obchodní činnosti CK a řídil její aktivity, kdo řešil a neuhlídal ekonomickou situaci, kdo nezastavil prodej zájezdů, o nichž jste již museli vědět, že se neuskuteční, kdo nechal vycestovat klienty, jejichž návrat nebyl zajištěn a v neposlední řadě, kdo ponechal tyto klienty, včetně malých dětí, bezprizorní v tíživé situaci v zahraničí, než jim pomoc poskytli jiní?

Z Vašeho dopisu jsem se to, bohužel, nedozvěděl.

Přestože Vaše vyjádření citovaná médii po vyhlášení úpadku vyvolávají poněkud jiný dojem, a i název Vámi zastávané funkce svědčí spíše o opaku, nevylučuji, že touto odpovědnou osobou Vy skutečně nejste. Ale ať již to bylo jakkoliv, pokud odpovědnost za poškození cca 1200 klientů na straně vedení či majitelů CK Vivamonde Vy sám nevidíte, nezbývá mi než konstatovat, že já naopak pokládám tuto odpovědnost za jednoznačnou a neoddiskutovatelnou.

Přestože Vaše argumenty neakceptuji, musím ale závěrem připustit, neboť takový dojem ve mně Váš dopis zanechal, že jste možná i Vy sám plnil poněkud nestandardní roli a díky tomu pak také pocítil nepříjemné důsledky toho, co CK Vivamonde, v jejímž vrcholovém vedení jste pracoval, připravila jiným.

Soubory ke stažení

Vytisknout