MMR konečně přizvalo odborníky k jednání o novele zákona

25. května 2012 08:42

Kritika ze strany občanské iniciativy Stop krachům cestovek! „rozhýbala“ úředníky Ministerstva pro místní rozvoj k činům. Kromě dotčené reakce, kterou vyvěsili na webové stránky úřadu, svolali v minulém týdnu jednání s odborníky o novele zákona 159/1999 Sbírky.

Ilustrační foto

Ministerstvo pro místní rozvoj(MMR) reagovalo minulý týden na kritiku občanské iniciativy Stop krachům cestovek! dotčeným prohlášením. Když Krachycestovek.cz zveřejnily, že MMR připravuje novelu zákona 159/1999 bez konzultací s odborníky, nařklo nás ministerstvo z neznalosti legislativního procesu.

Už 20. dubna letošního roku přitom MMR zveřejnilo na svých internetových stránkách tiskovou zprávu, v níž se mimo jiné uvádí: „V těchto dnech vrcholí přípravy novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.“

Podle informací zdroje z MMR, který si nepřál být jmenován, ale ve skutečnosti až po kritice ze strany občanské iniciativy Stop krachům Cestovek!, teprve v pondělí minulého týdne (!), rozeslalo MMR oběma asociacím cestovních kanceláří a České asociaci pojišťoven pozvání na schůzku, na niž všichni dlouho marně čekali.

Schůzka se uskutečnila ve středu 16. května a vybraní zástupci odborné veřejnosti se na ní vůbec poprvé dověděli alespoň v přibližných obrysech, jak si ministerští úředníci představují novelu, jejíž přípravy údajně „vrcholily“ už v dubnu.

Ministerstvo naší iniciativě vyčetlo, že jsme je „oficiálně neoslovili v rámci spolupráce při přípravě dílčí novely či v procesu hodnocení dopadu připravovaného zákona“, takzvané RIA analýzy.

Podle usnesení vlády č. 922/2011 je ale na ministerstvu jako na předkladateli zákona, aby vytipovalo subjekty, s nimiž povede konzultace o jeho možných dopadech „ze skupin podnikatelů a osob, na které bude mít navrhovaná regulace přímý či nepřímý dopad“.

O tom, že novela bude mít dopad v první řadě na klienty cestovních kanceláří, nemůže být pochyb. Jde jen o to, zda to bude dopad pozitivní či negativní. Právě proto je RIA analýza (Regulatory Impact Analysis nebo také Regulatory Impact Assessment) povinnou součástí přípravy každého zákona.

Naše občanská iniciativa se, bude-li jí k tomu dán prostor, v zájmu široké veřejnosti do přípravy novely uvedeného zákona velmi ráda zapojí.

(red)

Vytisknout