TENTO TÝDEN

16. dubna 2012 08:58

zaměříme svou pozornost na ženy, tedy jen na některé. A sice na majitelky nebo jednatelky cestovních kanceláří a agentur. Stává se totiž, že podnikatelé v cestovním ruchu, kteří přivedli svou firmu k úpadku, exekuci, insolvenci či likvidaci, podnikají v oboru dál. Jako pláštík pro to přitom používají své nejbližší – manželky nebo přítelkyně, jindy zase sestry nebo další příbuzné. Je-li majitelkou nebo jednatelkou cestovní kanceláře žena, pozorně se podívejte, čí je to žena. (red)

Vytisknout